Muzułmanie w Polsce, polscy muzułmanie

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera uprzejmie zaprasza w najbliższy czwartek 2 września o godz. 17.30 na wykład Aleksandry Pasierb „Muzułmanie w Polsce, polscy muzułmanie” w ramach Czwartkowych Spotkań Muzealnych.

Historia islamu w naszym kraju liczy sobie już kilkaset lat. Jej początki wiążą się z rozwijającym się od średniowiecza osadnictwem tatarskim. Przez wieki Tatarzy zasymilowali się z miejscową ludnością, zachowując jednak religię przodków i kształtując kulturę łączącą w sobie elementy tatarskie, muzułmańskie i polskie. Z drugiej strony, islam przyjmowali Polacy trafiający do Imperium Osmańskiego: w wiekach XVI
i XVII byli to jeńcy brani w jasyr, w wieku XIX uchodźcy polityczni szukający schronienia po upadku powstań narodowych. Choć zmiana religii była wymuszona przez okoliczności, wśród konwertytów odnajdujemy ciekawe postaci, w których tożsamościach splatają się elementy kultury pochodzenia i orientalne. Wiek XX i XXI to napływ do naszego kraju kolejnych grup imigrantów z krajów muzułmańskich oraz rozwój konwersji na islam, co wiązało się z powstaniem nowych organizacji religijnych. W czasie spotkania przyjrzymy się islamowi w Polsce i wśród Polaków, zwracając uwagę na jego różnorodność i relacje z polską kulturą.