Nowa ekspozycja – kolekcja broni białej

15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego otwarliśmy w naszym muzeum ekspozycję broni białej z kolekcji Józefa Leszka Haby (1937-1994), ofiarowanej przez jego dzieci – Elżbietę Lekki z d. Haba i Bogdana Habę. Jest ona odtąd częścią naszej stałej wystawy historycznej. Zasługuje zaś na szczególną uwagę, gdyż prezentuje większość przykładów broni białej, jaka była używana przez Wojsko Polskie w czasie walk o granice w latach 1918-1921 oraz we wrześniu 1939 roku. Zawiera wszystkie najważniejsze szable produkowane w Polsce od 1919 do 1934 roku oraz najczęściej używaną broń z wojsk zaborczych, która znalazła się na uzbrojeniu polskiej armii po odzyskaniu niepodległości. W kolekcji znajdują się unikatowe egzemplarze szabel wz. 1917 i 1921. Całość uzupełnia szabla używana obecnie przez żołnierzy polskich. Ten cenny zbiór dopełniają pierwsze wprowadzone po II wojnie światowej kordziki marynarki i lotnictwa LWP oraz bardzo rzadki kordzik polskiego oficera lotnictwa z lat 30. XX wieku.
Fotografie z uroczystości otwarcia wykonał Wojciech Salamon.