Oblicza Bocheńskiej Madonny

Oblicza Bocheńskiej Madonny.

XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje.

Oprac. Janina Kęsek, Grażyna Potępa, Bochnia 2009.

Książka wydana została z okazji 75. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej, w związku ze zorganizowaną wówczas wystawą „Jest 
w Bochni obraz Matki Chrystusowej…” W publikacji przedstawiono historię obrazu i jego kultu oraz opisano kopie bocheńskiego wizerunku, znajdujące się w Biesiadkach i Gosprzydowej (diecezja tarnowska), Brzezinach (diecezja łódzka), Smardzewie (diecezja płocka), Wierzchach (diecezja włocławska), a także w Połądze i Kulach (Litwa). Dwie kopie przechowywane są w zbiorach Muzeum w Żywcu i Bieczu. Oprócz kopii powstałych w XVII w. przedstawiono malarskie podobizny bocheńskiej
Madonny pochodzące z siedmiu archidiecezji i dziesięciu diecezji w Polsce, a także z Austrii w Winer Neustad i Szeged na Węgrzech. Niezwykle interesujący jest, odnaleziony w Archiwum oo. Kapucynów w Krakowie, przy okazji kwerendy do wystawy, XVII-wieczny miedzioryt.
Oprócz wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz postaci św. Dominika i św. Jacka przedstawia także widok kościoła dominikańskiego i zabudowań klasztornych w Bochni.
Książka jest bogato ilustrowana.

Cena 15.00 zł