Oblicza Medycyny

Cykl spotkań poświęcony historycznym i kulturowym aspektom medycyny, zainaugurowany w 2000 roku

Dotychczas gośćmi w ramach tego cyklu byli:

2000 – prof. dr Andrzej Kidawa (Warszawa),

Medyczne motywy w twórczości Petera Bruegla oraz Uroskopia w malarstwie.

2001 – Małgorzata Sobieszczak-Marciniak (Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie),

Nobel w medycynie.

2002 – Ryszard Gryglewski (Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ).

2003 – prof. dr Andrzej Karpiński (Instytut Historii PAN Warszawa),

W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne.

2004 – dr Jan Hartman (Zakład Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Eutanazja, aborcja, klonowanie człowieka. czym jest dzisiaj bioetyka?

2005 – dr Iwona Arabas (Muzeum Farmacji w Warszawie),

Wędrowne apteki japońskie.

2006 – dr med. Tomasz Konopka, dr med. Krzysztof Woźniak (Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ),

Historia najnowsza Polski pisana protokołami sekcyjnymi;

2007 – dr med. Adam Gross (Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ),

Zwłoki człowieka jako model w malarstwie.

2008 – dr hab. Anita Magdaska (farmaceuta, pracownik naukowy Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek rady Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptor Missio”).

Polskie misje medyczne w krajach Trzeciego Świata – wyzwania i nadzieje

2009 – dr Łukasz Łuczaj (Pracownik Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi).

Rośliny jedzone na przednówku w dawnej Galicji.

2010 – Stanisław Zwolski (Pracownik Katedry Historii Medycyny UJ, opiekun zbiorów rękopiśmiennych i drukowanych Katedry, magister historii, naukowiec i dydaktyk z zakresu szeroko pojętej historii medycyny, historiografii medycznej i filozofii medycyny).

Choroby i zgony władców polskich. Konsekwencje polityczne.

2011 – dr Przemysław Bąbel (adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

O wierze która czyni cuda. Efekt placebo w historii i teraźniejszości medycyny.

2012 – Bartłomiej Gogola – (bochnianin, prawnik, historyk z zamiłowania)

Mumie i ich tajeminice

2013 – Prof. Andrzej Elżanowski – (zoolog i paleontolog kręgowców, zajmujący się także teorią ewolucji i bioetyką. Pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach)

Zwierzęta w medycynie

2014 – dr Marcin Gadocha (adiunkt w katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Sztuka kulinarna a medycyna w epoce staropolskiej.

2015 – (przerwa)

2016 – mgr Aleksandra Janicka-Zaprutko (krakowska historyczka i publicystka, współzałożycielka „Ciekawostek Historycznych”)
Historyczna szkoła rodzenia. Porody od czasów średniowiecza.

2017 – dr hab. Łukasz Kamieński (adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Wojny na narkotykach.

2018 – Adam Węgłowski (dziennikarz, publicysta, podróżnik),

Zombi. Skąd się wzięła wiara w żywe trupy?

2019 – dr Rafał Hryszko (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego),

De artificio zuccari. Dlaczego dawni aptekarze wytwarzali słodycze?