Oblicza piękna niezwykłej Katedry

Straszliwa tragedia, jaka dotknęła jeden z najcenniejszych zabytków Paryża, uzmysłowiła nam wyraziście, z jakiej rangi zabytkiem architektury mieliśmy do czynienia. Na jej piękno żywo reagowali artyści, dla których stanowiła źródło niewyczerpanej inspiracji.
Także dla bocheńskiego malarza Waleriana Kasprzyka (1912-1992), który odbył w swoim życiu kilka ciekawych podróży artystycznych po Europie, między innymi właśnie do Paryża, Drezna, Rygi, Moskwy, Budapesztu i Rzymu. W każdym z tych miast robił szybkie malarskie notatki, a później prezentował na wystawach znakomite akwarelowe „wrażenia” z odwiedzanych miejsc. Publikujemy dziś sześć znakomitych prac z naszych zbiorów, wykonanych w 1976 techniką mieszaną, które pokazują, iloma barwami piękna mieniła się ta niezwykła świątynia.

Szerzej pisze o tym Agnieszka Truś-Bakalarz w katalogu wystawy pt. „Waleriana Kasprzyka artystyczne podróże w czasie i przestrzeni”, zorganizowanej przez muzeum bocheńskie od 1 marca do 13 maja 2012 roku.