Panie a stare to??? O archeologii bez uprzedzeń

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni uprzejmie zaprasza 28 marca 2019 roku o godzinie `17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne.

Naszymi gośćmi będą stażyści programu PRAXIS 2.0: Piotr Cora, PawełKlóska, Grzegorz Kruczek, Konrad Leśniak (Instytut Archeologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) – prelegenci spotkania i autorzy wystawy. Kurator wystawy z ramienia Muzeum w Bochni Marek Materna.

Wystawa będzie prezentowana do 31 maja 2019 roku.

Archeologia w obecnych czasach postrzegana jest głównie jako przeszkoda w realizacji nowych inwestycji komercyjnych, budowie wymarzonego domu jednorodzinnego czy rewitalizacji miast. Nader często pod adresem archeologów pada mnóstwo irytujących pytań: Panie a stare to? – Po co to kopiecie? – Dinozaury są? – Złoto znaleźliście? Niestety ludzie powszechnie nie widzą potrzeby prowadzenia badań archeologicznych. Dlatego postaramy się wyjść naprzeciw stereotypom, prezentując skarby przeszłości, które zostały odkryte na terenie dzisiejszego powiatu bocheńskiego. Dziedzictwo dawnych społeczności, jakkolwiek ukazane jedynie poprzez kulturę materialną, pokazuje jednak ich wielowymiarowy charakter i złożoność procesów kulturotwórczych. Przemiany kulturowe – pod wpływem różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych – były i są obecne także dziś, a zatem skutki takich procesów obserwowane w dawnych społecznościach, mogą pomóc w przewidywaniu tych samych następstw w odniesieniu do naszej, współczesnej cywilizacji.