Podróż na wschód, czyli Bieszczady Stanisława Fischera – Muzealna Akademia Historyczna

Stanisław Fischer w wieku mlodzieńczym, gdy spędzał wakacje w Woli Michowej

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni serdecznie zaprasza na pierwsze wakacyjne spotkanie:

Podróż na wschód, czyli Bieszczady Stanisława Fischera

Jan Flasza i Iwona Zawidzka

Bieszczady zajmują wyjątkowe miejsce w biografii Stanisława Fischera – były jego miłością, pierwszą i najbardziej intensywną, do której często powracał i której poświęcił swoje ostatnie opracowanie pod tym tytułem. Pobyty w Bieszczadach zapoczątkowały kolekcjonerską pasję Fischera. W naszych zbiorach znajduje się zarówno maszynopis opracowania końcowego „Bieszczad”, jak i materiały rękopiśmienne, zawierające bogaty i szczegółowy opis życia Łemków nadosławskich (ich zwyczajów, wierzeń, języka), które Fischer badał w swoich czasach akademickich. Zapisał fascynujący obraz terenu, zanim na zawsze zniknęli z niego dotychczasowi mieszkańcy, a wraz z nimi bogactwo oryginalnego krajobrazu kulturowego. Trudno uwierzyć, że Wola Michowa, licząca obecnie kilkudziesięciu mieszkańców, to dawne miasteczko, zamieszkałe przez ponad tysiąc osób – Łemków, Żydów, Polaków i Romów.

piątek 28 czerwca, godzina 17.30, Rynek 20
chłodny hol na parterze muzeum

wstęp wolny

Notatki Stanisława Fischera o Woli Michowej w Bieszczadach. Zbiory Muzeum w Bochni
Notatki Stanisława Fischera o Woli Michowej w Bieszczadach. Zbiory Muzeum w Bochni