Policja Państwowa II Rzeczypospolitej

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza uprzejmie 14 listopada o godzinie 17.30 na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Ryszard Rybka wygłosi wykład pt.

„Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. Blaski i cienie – na przykładzie powiatu bocheńskiego.

Posterunek Policji Państwowej w Uściu Solnym, powiat bocheński, 1923 r.

100 lat temu powstała polska Policja Państwowa. Jej powołanie było jednym z symboli wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Sejm Ustawodawczy RP 24 lipca 1919 roku tak określił jej zadania: „Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. Dekret Sejmu Ustawodawczego wprowadzał tym samym jedną formację policyjną na terenie całego kraju, która zastępowała funkcjonujące formacje policyjne, odrębne dla każdego zaboru. Proces przekształcania Milicji Ludowej i Straży Ludowej w Policję Państwową rozpoczęto na terenie zaboru rosyjskiego i pruskiego z dniem 1 października 1919 roku, a 1 grudnia 1919 roku doszło do wcielenia w skład policji Żandarmerii Krajowej i Policji Polowej z terenów Galicji. Od tego czasu formacja ta niezmiennie troszczy się o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Praca policjanta była w latach międzywojennych chyba jeszcze trudniejsza niż obecnie, gdyż ówczesny policjant przebywał na służbie 24 godziny przez 365 dni w roku.

O tym jak wyglądała organizacja i służba w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, jakie wymagania stawiano funkcjonariuszom i czego od nich oczekiwano, jak działała policja na terenie powiatu bocheńskiego, tego dowiecie się Państwo w muzeum bocheńskim podczas Czwartkowego Spotkania Muzealnego.