Rocznik bocheński – Tom I

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. I, 1993 (niedostępny w sprzedaży, nakład wyczerpany)

Jan Flasza
Bochnia i region w świetle wybranego piśmiennictwa lat ostatnich

Andrzej Cetera, Jerzy Okoński
Nowe materiały archeologiczne z Bochni

Józef Piotrowicz
Bochnia i jej pierwsi mieszkańcy w świetle przywileju lokacyjnego z
1253 roku

Mieczysław Rokosz
Szkic do wizerunku księżny Kingi na tle jej czasów

Iwona Kucharska
Kult obrazu Matki Bożej Różańcowej zwanej Bocheńską – jego
przejawy i formy

Jerzy Wyczesany
Malarz, rzeźbiarze i złotnicy działający w Bochni od połowy XV do
połowy XIX wieku

Jerzy Wyczesany
Ludwika Stasiaka „zamach” na Wawel

Janina Kęsek
Julia Goczałkowska – zapomniana pisarka dla ludu i działaczka
oświatowa

Stanisław Czarniecki
Z Bochni na Wybrzeże Dalmatyńskie. Gejza Bukowski (1858-1937)

Renata Wiciech

Biblioteka gimnazjum bocheńskiego w latach 1821-1939

Iwona Zawidzka
W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego

Gabriel Laub
Yndywidualizm. Z języka czeskiego przełożył Antoni Kroh