Rocznik bocheński – Tom III

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. III, 1995

Andrzej Cetera, Jerzy Okoński
Materiały do pradziejów prawobrzeża środkowego biegu Raby

Anna Tyniec-Kępińska
Badania archeologiczno-architektoniczne gotyckiego kościoła w
Łapczycy

Jerzy Pączek
Organizacja i niektóre funkcje parafii Żegocina w XIV-XVIII w.

Janusz Paprota
Karczmy bocheńskie. Z dziejów gospodarki i obyczajowości miasta w
okresie staropolskim

Anetta Stachoń
Wspólniczki diabła. Czarownice z Bochni, Wiśnicza, Uścia Solnego i
okolicznych wsi

Dorota Rzepka
Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Marii Konopnickiej w Bochni w
latach 1900-1939

Piotr S. Szlezynger
Udział ziemi bocheńskiej w odbudowie Zamku Królewskiego na
Wawelu

Władysław Skwirut
Zwyczaje ludowe, obrzędy, podania, wierzenia i inne ciekawostki
etnograficzne Bocheńszczyzny w drugiej połowie XIX wieku (na
podstawie odnalezionego rękopisu Bronisława Gustawicza). Materiał
źródłowy

Andrzej Kostrzewski, Eugeniusz Żuk
Memoriał polskiego ruchu oporu do rady Bezpieczeństwa ONZ w
1946 r.

Maria Kamykowska
Stacja Naukowa Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Łazach

Małgorzata Pietrzak
Wybrane problemy gospodarki wodno-ściekowej na Pogórzu
Karpackim w rejonie Bochni
Indeks osób
Indeks miejscowości i nazw geograficznych