Rocznik bocheński – Tom VI

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. VI. 2008

Stanisław Jujeczka
Legnica w XIII wieku (wybrane problemy)

Ivan Chalupecký
Przyczynek do zagadnienia przewozu soli z Bochni i Wieliczki do miast
spiskich w XVI – XVII wieku

Nora Baráthová
Kontakty mieszkańców Kieżmarku z Polską
Andrzej B. Krupiński
Drewniane kościoły ziemi bocheńskiej

Iwona Zawidzka
Żydowskie domy modlitwy w Bochni

Anetta Stachoń
Bocheńskie apteki

Janina Kęsek
„Był tu kiedyś mąż szlachetny imieniem Dionizy Stanetti…”

Iwona Zawidzka
Pielgrzymowanie z Bocheńskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej

Agnieszka Truś-Bakalarz
Budynek Rady Powiatowej w Bochni w świetle dokonań
architektonicznych Władysława Ekielskiego

Ks. Jakub Kudełka
Za ojczyznę i Kościół – ksiądz Józef Bardel

Ján Olejnik
Sąsiedzi odwróceni do siebie plecami? Przyczynek do stosunków
transgranicznych między Słowacją (Orawa, Liptów, Spisz, Szarysz) a
Polską (Małopolska) w latach 1850-1950. Historia, etnografia,
geografia, literatura

Józef Charkot
Zejście Kalwaria – specjalistyczna trasa turystyczna w kopalni
bocheńskiej

Indeks nazw geograficznych i miejscowych
Indeks osób