Rocznik bocheński – Tom VII

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. VII, 2013

Marek Materna
Sprawozdanie z realizacji nieinwazyjnych badań interdyscyplinarnych
na Rynku Głównym w Bochni w 2011 roku.

Wojciech Tabaszewski
Opracowanie materiałów pozyskanych w trakcie przeprowadzenia na
płycie Rynku w Bochni odwiertów w dniu 19 sierpnia 2011 roku
(stanowisko 1 „Stare Miasto”; AZP; 104-61/1)

Marta Wardas-Lasoń, Wojciech Tabaszewski
Wyniki geochemicznych badań próbek gruntów podłoża Rynku w
Bochni. Próbki z odwiertów archeologiczno-geologicznych
wykonanych w dniu 19 sierpnia 2011 roku w obrębie płyty Rynku w
Bochni (stanowisko 1 „Stare Miasto”, AZP: 104-61/1)

Łukasz Porzuczek
Wyniki geofizycznych badań płyty Rynku w Bochni przy zastosowaniu
metod: georadarowej, elektrooporowej i magnetycznej (stanowisko 1
„Stare Miasto”, AZP: 104-61/1)
Iwona Zawidzka
XVII-wieczne nagrobki z cmentarza żydowskiego w Nowym Wiśniczu

Janina Kęsek
Kolonizacja niemiecka w Bochni i okolicy w końcu XVIII wieku

Wiesław Mączka
Nazwiska mieszkańców Królówki w drugiej połowie XVIII wieku

Elżbieta Misiak
Rdzawa i okolice – rola przekazu rodzinnego i środowiskowego

Iwona Zawidzka
Michał Czyżewicz. Lekarz, malarz, darczyńca

Marian Włosiński
Garść wspomnień o Nikiforze

Indeks miejscowości i nazw geograficznych
Indeks osób