Rocznik bocheński – Tom VIII

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. VIII, 2016

Waldemar Libera (Bochnia)
Nieznany wystrój rzeźbiarski warsztatu Piotra Korneckiego dla
kościołów Dominikanów i Bernardynów w Bochni

Janina Kęsek (Bochnia)
XVIII-wieczny obraz świata widziany oczami Matthaeusa Seuttera i
jego dwóch zięciów z Augsburga

Ryszard Rybka (Bochnia)
II Miejskie Koszary Kawaleryjskie w Bochni w latach 1887-1939

Dominik Oleksy (Kraków)
O początkach motoryzacji w Krakowie i ówczesnej Galicji

Agnieszka Truś-Bakalarz (Bochnia)
Kolekcja Marcina Samlickiego. Grafika polska

Janina Kęsek (Bochnia)
Łucja Dettloff – pani z dworku na Czerwonym Prądniku w Krakowie

Iwona Zawidzka (Bochnia)
Bochnia i bochnianie w pamiętniku Hani Aussenberg, żydowskiej
dziewczyny pochodzącej z Bochni (1917-1918)

Anna Surma (Kraków)
Elementy systemu prasowego Generalnego Gubernatorstwa. „Goniec
Krakowski” jako przykład propagandowego czasopisma okupacyjnego

Agnieszka Truś-Bakalarz (Bochnia)
Z teki ekslibrisów bocheńskiego muzeum
Andrzej Pacuła (Bochnia)
Teatr miasta, czyli metamorfozy „agory”

Jan Flasza
Zamiast posłowia – o ostatnich „podróżach” Marcina Samlickiego
(1878-1945)

Indeks geograficzny
Indeks osobowy