RODO

Bezpieczeństwo Informacji Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

Administrator Danych Osobowy (ADO)
Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni
adres: ul. Rynek 20, 32-700 Bochnia
e-mail: kontakt@muzeum.bochnia.pl
tel.: (14) 612 24 26

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
adres: ul. Rynek 20, 32-700 Bochnia
e-mail: iod@muzeum.bochnia.pl

Administrator Systemu Informatycznego (ASI)
adres: ul. Rynek 20, 32-700 Bochnia
e-mail: biuro@pmcomputers.pl

Szanowni Państwo,

Muzeum im. prof. Stanisława Fishera w Bochni dalej jako „Muzeum w Bochni” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich zwiedzających, pracowników i współpracowników. Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – Muzeum w Bochni względem podmiotu danych – czytaj (1)

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Muzeum im. prof. Stanisława Fishera w Bochni” – czytaj (2)

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:
1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODO – czytaj (3)

2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO – czytaj (4)

3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – UODO – czytaj (5)

4. Ustawą z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).– USTAWA WPROWADZAJĄCA RODO – czytaj (6)