Słowiańskie echa w malarstwie Ludwika Stasiaka i sztuce polskiej na przełomie XIX i XX wieku