Spacery tematyczne po Cmentarzu Komunalnym w Bochni

Cmentarz przy ul. Orackiej założony został w listopadzie 1787 roku; poświęcił go miejscowy proboszcz Marcin Drygalski. Dwustu trzydziestą rocznicę tego wydarzenia nasze muzeum postanowiło uczcić zorganizowaniem spaceru do grobów pochowanych tu nauczycieli miejscowego gimnazjum, dla którego rok 2017 był również rokiem jubileuszowym. Po spacerze pierwszym zaproponowaliśmy kolejne, które odbywają się różnymi trasami „tematycznymi”. Umożliwią one systematyczne i stopniowe poznawanie biografii ludzi, którzy za życia tworzyli historię i kulturę miasta, działali w wielu miejscowych instytucjach, zasłużyli się na rozmaitych polach aktywności, a także podejmowali rozmaite działania poza Bochnią. Proponowane przez nas
spacery stanowią kontynuację rozpoczętego już kilkanaście lat temu zwyczaju odwiedzania podczas Święta Zmarłych grobów zasłużonych bochnian oraz
grobów ilustrujących (na różne sposoby) dzieje samej nekropolii.

Dotychczas odbyły się następujące spacery:

2017
Spacer 1: 5. listopada, godz. 12.00, Groby nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (Jan Flasza)

Spacer 2: 3. grudnia, godz. 12.00, Groby górników i innych osób związanych z bocheńską żupą solną (Jan Flasza)

2018
Spacer 3: 20. stycznia, godz. 12.00, Groby bocheńskich uczestników powstania styczniowego (Janina Kęsek)
Spacer 4: 18. lutego, godz. 12.00, „Krew na śniegu”, czyli groby ofiar Rabacji 1846 roku na Cmentarzu Komunalnym (Jan Flasza)
Spacer 5: 11. marca, godz. 12.00, Groby osób związanych ze Stowarzyszeniem Sług Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Bochni (Grażyna Potępa)
Spacer 6: 15. kwietnia, godz. 12.00, Groby komendantów bocheńskiego hufca z lat 1918 – 1939. W stulecie jego utworzenia (druhny i druhowie z 4. Drużyny Wędrowniczej „Olimp” im. Jana Bytnara z Hufca ZHP Bochnia)
Spacer 7: 13. maja, godz. 12.00, Ludzie kultury i nauki na bocheńskim cmentarzu komunalnym (Jan Flasza, Grażyna Potępa, Iwona Zawidzka)
Spacer 8: 17. czerwca, godz. 12.00, W służbie publicznej – lokalni działacze samorządowi (Jan Flasza)
Spacer 9: 14. lipca, godz. 17.00, „Sztuka jest we mnie jedynym celem, jedyną najwyższą namiętnością”. Groby artystów (Agnieszka Truś-Bakalarz)
Spacer 10: 26. sierpnia, godz. 12.00, Groby osób w naszej codzienności niezbędnych: piekarza, szewca, krawca, fryzjera, cukiernika… (Małgorzata
Kowalska-Kucharska)
Spacer 11: 2. września, godz. 12.00, Groby „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” (Iwona Zawidzka)
Spacer 12: 14. października, godz. 12.00, Bocheńscy uczestnicy Powstania Warszawskiego (Grażyna Potępa)
Spacer 13: 18. listopada, godz. 12.00, Ludzie Niepodległości (Ryszard Rybka)
Spacer 14: 9. grudnia, godz. 12.00, Mieszkańcy „Brandtówki” pochowani na cmentarzu w Bochni (Andrzej Całka)

2019
Spacer 15: 31. marca, godz. 14.00, Zwyczajnie o niezwyczajnych (Grażyna Potępa, Iwona Zawidzka)
Spacer 16: 7. kwietnia, godz. 14.00, Ludzie książki (Jan Flasza)
Spacer 17: 12. maja, godz. 14.00, Groby bocheńskich uczestników bitwy o Monte Cassino w 75. rocznicę walk (Janina Kęsek, Grażyna Potępa)
Spacer 18: 23. czerwca, godz. 14.00, Groby bocheńskich uczestników bitwy o Monte Cassino w 75. rocznicę walk – kontynuacja spaceru 17. (Grażyna Potępa)
Spacer 19: 28. lipca, godz. 14.00, O strażakach i osobach zasłużonych dla bocheńskiej Straży Pożarnej (Justyna Bodurka)
Spacer 20: 4. sierpnia, godz. 14.00, Bocheńscy uczestnicy Powstania Warszawskiego w 75. rocznicę (Grażyna Potępa)
Spacer 21: 29. września, godz. 12.00, Do grobów bohaterów września w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej (Ryszard Rybka)
Spacer 22: 27. października, godz. 14.00, Do grobów nauczycieli tajnego nauczania (Justyna Bodurka)
Spacer 23: 10. listopada, godz. 12.00, Krajoznawcy i ludzie gór (Ryszard Rozenbajgier)
Spacer 24: 15. grudnia, godz. 12.00, Wojciech Samek i jego nagrobki (Jan Flasza)

2020
Spacer 25: 26. stycznia, godz. 12.00, Historie rodzinne (Justyna Bodurka, Grażyna Potępa, Iwona Zawidzka)

Spacer 26: 16. lutego, godz. 12.00, „My deportowani”. W 80 rocznicę 1940-2020 (Grażyna Potępa, druhny i druhowie z 4. Drużyny Wędrowniczej „Olimp”
z Hufca ZHP Bochnia)

Spacer 27: 2. sierpnia, godz. 12.00, Uczestnicy Powstania Warszawskiego  na bocheńskim cmentarzu komunalnym (Grażyna Potępa)

2021

Spacer 28: 30. maja, godz. 12.00, „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” (Iwona Zawidzka)

Spacer 29: 20. czerwca, godz. 12.00,  zorganizowany z okazji Międzynarodowego Święta Muzyki (Justyna Bodurka)

Spacer 30: 25. lipca, godz. 12.00, Przewodnicy po dziejach naszego regionu (Jan Flasza)

Spacer 31: 1. sierpnia, godz. 12.00, Uczestnicy Powstania Warszawskiego na bocheńskim cmentarzu komunalnym (Grażyna Potępa)

Spacer 32: 11. września, godz. 15.00, Lekarze  i  farmaceuci (Justyna Bodurka)

Spacer 33: 13. listopada, godz. 12.00, Tablice epitafijne, znajdujące się w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Bochni (Jan Flasza)