Spotkania Czwartkowe

Od 1983 r. Muzeum realizuje program edukacyjny pod nazwą Czwartkowe Spotkania Muzealne, obejmujący wykłady z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Dzięki nim wzrosła, nie tylko w środowisku bocheńskim, znajomość dziejów tego interesującego regionu, jego charakterystycznych cech kulturowych i zjawisk współczesnych mających swe źródło w przeszłości. Spotkania na trwałe wpisały się w życie kulturalne Bochni ciesząc się niesłabnącym powodzeniem w tutejszym środowisku. Dowodzą, jak znaczny jest wciąż jeszcze krąg ludzi ceniących żywe słowo i wymianę myśli. W prestiżowym konkursie Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2000” zostały uhonorowane III nagrodą w kategorii program promocyjny i oświatowo-edukacyjny.

Spotkania odbywają się regularnie co miesiąc – z wyjątkiem dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej – w oparciu o wydrukowany na początku roku program. Formuła Spotkań polega na harmonijnym łączeniu tematyki regionalnej z zagadnieniami ogólniejszymi. Ponieważ miesięczna częstotliwość Czwartkowych Spotkań Muzealnych okazała się niewystarczająca, muzeum organizuje również Specjalne Czwartkowe Spotkania Muzealne, niekiedy także dla podkreślenia rangi tematu.

Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich nazwisk znakomitych gości wygłaszających wykłady w muzeum bocheńskim podczas Czwartkowych Spotkań Muzealnych. Gościli u nas między innymi: prof. dr Tadeusz Chrzanowski, prof. dr Sławomir Nicieja, prof. dr Jacek Kolbuszewski, prof. dr Wacław Korta, prof. dr Andrzej Pankowicz, prof. dr Władysław Kupiszewski, dr Michał Rożek, dr Janusz Kamocki, prof. dr Zbigniew Perzanowski, dr Mieczysław Rokosz, red. Stanisław M. Jankowski, dr Andrzej Krzysztof Kunert, prof. dr Henryk Samsonowicz, dr Janusz Kurtyka, prof. dr Janusz Bogdanowski, dr Marian Kornecki, prof. dr Zofia Kowalska, prof. dr Antoni Cetnarowicz, Leszek Mądzik, Antoni Kroh, prof. dr Aleksander Krawczuk, prof. dr Józef Wolski, prof. dr Janusz Sondel, prof. dr Zdzisław Żygulski jun., prof. dr Józef Andrzej Gierowski, prof. dr Jerzy Wyrozumski, prof. dr Stanisław Rodziński, Marek Sosenko, prof. dr Piotr Krasny, prof. dr Paweł Valde-Nowak, dr hab. Mieczysław Rokosz, dr Karolina Grodziska, prof. dr Daniel Duda, dr Anna Spiss, Leszek Mądzik, Leszek Sobocki, prof. dr Michał Parczewski, prof. dr Czesław Robotycki, prof. dr Jan Włodek, prof. dr Zofia Włodek, prof. dr Krzysztof Zamorski, prof. dr Lechosław Lameński, dr Jerzy Duda, dr Grażyna Lichończak-Nurek, prof. dr Antoni Cetnarowicz, prof. dr Jacek Purchla. Duże znaczenie ma także fakt, że poważną część programu Czwartkowych Spotkań Muzealnych wypełniają referaty przygotowane przez pracowników naukowych Muzeum o tematyce w przeważającej mierze regionalnej – z zakresu historii, etnografii, sztuki, archeologii. Staramy się tak konstruować program tych badań, aby dotyczyły zagadnień mało lub w ogóle nieznanych. Wymiernym efektem Spotkań jest seria wydawnicza po nazwą Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych, w której ukazało się dotąd 13 tomów. Ponadto kilka referatów wygłoszonych podczas Czwartkowych Spotkań Muzealnych ukazało się w wydawanym przez Muzeum „Roczniku Bocheńskim” a także w „Kronice Bocheńskiej” – lokalnym miesięczniku społeczno-kulturalnym.

Aktualności / poprzednie edycje

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2008 – EDYCJA XXVI

17 stycznia, mgr inż. Andrzej Gmiąt (Bochnia), Generał Dezydery Chłapowski – pionier kształtowania krajobrazu rolniczego w Polsce. 28 lutego, dr Grażyna Lichończak-Nurek (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Lokacje miast na prawie magdeburskim. Przykład Bochni i Krakowa. 13 marca, dr hab. Mieczysław Rokosz (Uniwersytet Jagielloński), Historia daty Wielkanocy. 10 kwietnia, prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Uniwersytet Jagielloński), Narodziny nacjonalizmów serbskiego i chorwackiego

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2007 – EDYCJA XXV

18 stycznia, mgr Maciej Tabor (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni), Więcej niż „Chodasiewicz”. Przyjaźń Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza w świetle korespondencji poetów. Gościem spotkania będzie pani Katarzyna Herbertowa. 15 lutego, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Czy historia istnieje? Rzecz o potrzebie zastanowienia się nad ontologią historii. 22 marca, mgr Anetta Stachoń

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2006 – EDYCJA XXIV

12 stycznia, Krzysztof Baran (Bochnia), Pius Rieger – proboszcz bocheński w latach 1815 – 1830. 16 lutego, Ludmiła Mikołajczyk (Bochnia), Jak komunikacja komputerowa wpływa na świadomość, psychikę i postrzeganie rzeczywistości. 23 marca, Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), Imiona Żydów. Izraelickie okręgi metrykalne z siedzibą w Bochni i Wiśniczu 1902 – 1942. 20 kwietnia, Barbara Szota-Rekieć (Państwowe Liceum

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2005 – EDYCJA XXIII

13 stycznia, Seweryn Z. Wisłocki (Wola Zręczycka), Artyści zwani „naiwnymi” – produkt i ofiara mistyfikacji. 3 lutego, Paweł Krokosz (Wieliczka), Ku Europie. Rosyjskie przemiany cywilizacyjne w pierwszej połowie XVIII wieku. 10 marca, Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), Imiona dzieci urodzonych w Bochni w latach 1946 – 2004. Rozważania socjo-lingwistyczne. 14 kwietnia, Wojciech Gawroński (Muzeum Żup

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2004 – EDYCJA XXII

29 stycznia, mgr Katarzyna Golonka (Bochnia), Uzurpatorzy galijscy u schyłku starożytności. 19 lutego, mgr Elżbieta Kalwajtys (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce), Fortuny na soli wyrosłe, czyli kto wzbogacił się na żupach krakowskich. 18 marca, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), Rodzina Stanettich rodem z Italii i jej związki z Bochnią. 29 kwietnia, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni), „Grande Artiste Peintre”. Subtelny świat

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2003 – EDYCJA XXI

23 stycznia, mgr Janina Kęsek (Muzeum w Bochni), Udział bochnian w powstaniu styczniowym. Nowe materiały. 27 lutego, mgr Jan Flasza (Muzeum w Bochni), Jak Bochnia stawała się miastem ? 6 marca, mgr Małgorzata Buyko (Muzeum Dom Matejki), Kobiety Jana Matejki. 24 kwietnia, prof. dr hab. kpt. ż.w. Daniel Duda (Polskie Towarzystwo Nautologiczne w Gdyni), Przyczynek do genezy “Święta Morza” w Polsce.

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2002 – EDYCJA XX

24 stycznia mgr Urszula Olbromska (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) Jak to z fajką było… Przegląd typologiczny i ikonograficzny fajek w zbiorach polskich. 14 lutego mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni), Akwarelowe impresje i ceramiczne rozmaitości. O Walerianie Kasprzyku (1912 – 1992) w podwójną rocznicę. 21 marca Marek Sosenko (Kraków), Kolekcjonerstwo – pasja czy zawód? 25 kwietnia dr Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński, Kraków),

Czytaj dalej...

Czwartkowe Spotkania Muzealne 2001 – EDYCJA XIX

25 stycznia, mgr Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni), Kolory nowej epoki. Pejzaże bocheńskie Marcina Samlickiego w paryskim świetle przedstawione. 22 lutego, mgr Anetta Stachoń (Muzeum w Bochni), „Przeszłość – Przyszłości” 1801 – 2001. Świątynia Sybilli w Puławach jako kolebka polskiego muzealnictwa. 22 marca, mgr Andrzej Gaczoł (Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie), Problemy konserwatorskie obiektów historycznych nad zabytkowymi wyrobiskami kopalń.

Czytaj dalej...