Święta jak marzenie – cz. II

Wystawy część druga

Jak już zostało wspomniane naszą wystawę podzieliliśmy na dwie części – część druga jest ilustracją Świąt Bożego Narodzenia oraz całego okresu bożonarodzeniowego. Po długim, bo trwającym prawie cztery tygodnie czasie oczekiwania i przygotowań przychodzą Święta, które rozpoczynają się do wigilii – jej świateł, smaków, zapachów… Boże Narodzenie obfitowało w różne formy aktywności, zilustrowane zostało przez liczne dzieła sztuki profesjonalnej i ludowej, więc ich przykładami ilustrujemy wielorakie aspekty świętowania tego pięknego czasu, który w polskiej tradycji kończy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas dniem Matki Bożej Gromnicznej. Wystawę „Święta jak marzenie” zamykamy życzeniami, najserdeczniejszymi i najszczerszymi, kierowanymi do Państwa.

Jan Flasza, Iwona Zawidzka

BOŻE NARODZENIE

Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie (przysłowie).

Patrzaj teraz na lasy,
Jako prze zimne czasy
Wszystkę swą krasę drzewa utraciły,
A śniegi pola wysoko przykryły.

Jan Kochanowski, Pieśń IX.

Wigilia jasna, święty Jan ciemny obiecują rok przyjemny (D. Wierzbicki, Meteorologia ludowa czyli Zdania i przysłowia ludu naszego służące do przepowiadania stanu pogody, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, 1882, t. VI, s. 159-200).

Wieczór wigilijny nad Beskidem Wyspowym, okolice Bochni, 2012.
Jan Wojnarski (1880-1937), Kościół św. Wojciecha w Krakowie, litografia barwna, 31,5 x 24 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Rynek w Bochni wieczorem, pocz. XXI w.
Boże Narodzenie na Rynku w Bochni, 2012.

Małe podarunki utrzymują przyjaźń (Żegota Pauli, Przysłowia i przypowieści ludu polskiego, rkps BJ).

Choinka w Muzeum ozdobiona przez najmłodszych uczestników zajęć edukacyjnych „Poznaję Muzeum”, prowadzonych od blisko dwudziestu lat. Fotografia wykonana 19 stycznia 2020 r.
Anna Łękawa, Wigilia, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny.
Anna Łękawa, Boże Narodzenie, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny.
Bazylika, Bochnia, fot. M. Rynowski, 2010.
Wigilia w kopalni soli w Bochni, 1983, wł. Muzeum w Bochni.
Wigilia w kopalni soli w Bochni, 1983, wł. Muzeum w Bochni.
Wigilia w kopalni soli w Bochni, 1983, wł. Muzeum w Bochni.
Sygnaturka bazyliki, fot. Marek Rynowski, 2019.
Bazylika św. Mikołaja w Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Zbigniew Ważydrąg (ur. 1952), Dom, 2015, gwasz, 35 x 45 cm, wł. prywatna.
Sople na dachu, Bochnia, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Zbigniew Ważydrąg (ur. 1952), Zima, 2016, gwasz, 29 x 39 cm, wł. prywatna.
Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni z reprodukcją obrazu Stanisława Batowskiego „Noc betleemska”, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Zima na ulicy Białej w Bochni, akwarela, 50 x 70 cm, wł. prywatna.

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.

Franciszek Karpiński (1741-1825), kolęda Bóg się rodzi, moc truchleje.

Scena Narodzenia Pana Jezusa, umieszczona wokół obrazu w ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej, XVIII w., bazylika św. Mikołaja w Bochni, fot. Wojciech Salamon, 2020.
Jan Stańda (1912-1987), Boże Narodzenie, projekt polichromii, papier/tempera, 51,4 x 44,3 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Hymn responsoryjny na Boże Narodzenie z kancjonłu rękopiśmiennego, Polska, XVI w., 20,6 x 29 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski..
Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Kolęda Gdy się Chrystus rodzi. Jej drukowany tekst znajduje się w Pastorałkach i kolędach z melodyjami ks. Michała Mioduszewskiego z 1843 r.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht (Cicha noc) – jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych kolęd na świecie. Po raz pierwszy wykonana podczas pasterki w 1818 r., w austriackim Oberndorf bei Salzburg. Autorem słów jest Joseph Mohr, a melodię ułożył Franz Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński.

Boże Narodzenie, obrazek święty znaleziony w kopalni soli w Bochni, wł. Muzeum w Bochni.
Praskie Dzieciątko Jezus (Pražské Jezulátko). Obrazek święty znaleziony w kopalni soli w Bochni, XIX w., wł. Muzeum w Bochni.

Jezulatko to wykonana z drewna pokrytego woskiem figurka małego Jezusa, ubrana w barokowe szaty (wys. 47 cm). Znajduje się w kościele karmelitów w Pradze czeskiej i jest otaczana kultem od XVI w. Pochodzi z Hiszpanii, a do Czech dotarła w 1556 r. razem z hrabianką Marią Manrique de Lara, która poślubiła czeskiego szlachcica Vratislava z Pernštejna. W 1628 r. córka Marii, Polyxena z Lobkowic, podarowała ją karmelitom bosym. Od 1655 r., kiedy figurkę koronowano, ubierana jest w różnorakie szaty, płaszczyki, sukienki, koronki zdobione złotem, srebrem, perłami oraz haftem. Najstarsza zachowana szata pochodzi z XVII w., zaś jedną z najcenniejszych jest własnoręcznie wykonana i podarowana w 1754 r. przez cesarzową austriacką Marię Teresę. Obecnie kolekcja obejmuje ok. 300 szat. Dopełnieniem ubrania są: złota korona, kryza oraz koronki zakładane na nadgarstki. Na tydzień przed Bożym Narodzeniem figurki się nie przystraja, co ma symbolizować okres oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Natomiast w okresie bożonarodzeniowym dzieci z praskich szkół i przedszkoli odwiedzają kościół, by zostawić tam listy z życzeniami kierowanymi do Dzieciątka. Kult Praskiego Dzieciątka Jezus wyszedł poza granice Czech i dotarł także na ziemie polskie; dziś ośrodkiem tego kultu w Polsce jest Jodłowa w diecezji tarnowskiej.

Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni, proj. Ludwik Stasiak (1858-1924), pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Już jemiołuszki przyleciały z północy…, okolice Bochni, 2013.

Ojczyzną jemiołuszki zwyczajnej (Bombycilla garrulus) jest północ Europy, głównie północna i wschodnia część Finlandii oraz północna Rosja. Brak możliwości zdobycia żywności, zwłaszcza w przypadku tamtejszych srogich zim, zmusza ptaki do zimowych wędrówek na południe. Zaglądają wtedy także na ziemie polskie. Jeśli znajdą wystarczającą ilość pokarmu, zatrzymują się na dłużej. Żerują na owocodajnych drzewach i krzewach. Odlatują w marcu lub kwietniu.

Bocheńskie białe Boże Narodzenie, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Białe Boże Narodzenie, okolice Bochni, 2014.
Stara stodoła, okolice Bochni, 2013.

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Kolęda z początku XVIII wieku.

Narodziny Pana Jezusa, miedzioryt podkolorowany, XVI w., 8,2 x 5,2 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Boże Narodzenie, 2010, okolice Bochni.
Ludwik Stasiak (1858-1924), Narodziny Chrystusa, rysunek piórkiem na papierze, 20,5 x 15,5 cm, wł. Muzeum w Bochni. Fragment ołtarza w bazylice św. Idziego w Bardejowie, którego autorstwo Stasiak błędnie przypisywał Witowi Stwoszowi.
Raba płynie… koło Betlejem, okolice Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

Przybieżeli do Betleem pasterze,
Pasterze, pasterze, pasterze,
Grają skoczno Dzieciąteczku na lerze,
Na lerze, na lerze, na lerze.

Jan Żabczyc (ok. 1500-1554), Symfonie anielskie. Symfonia trzydziesta pierwsza.

Betlejem to nazwa miejscowa, którą nosi część miejscowości Proszówki. Na mapie powiatu bocheńskiego, wydanej w 1961 r. przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego w skali 1: 25 000, przysiółek Betlejem leży tuż za mostem na Rabie. Minąwszy most należy skręcić w lewo (droga Bochnia – Niepołomice), następnie, za dworem w Proszówkach (dwór należy do Betlejem i oznaczony jest numerem pierwszym)  – jeszcze raz w lewo. Miejscowi czasem nazywają to miejsce Betlejemką.

Raba zimą, okolice Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Ludwik Stasiak (1858-1924), Pokłon aniołów w stajence betlejemskiej, rysunek tuszem, papier, 14,5 x 20 cm, wł. Muzeum w Bochni. Fragment ołtarza w bazylice św. Idziego w Bardejowie.
Scena pokłonu pasterzy w Betlejem z antepedium ołtarza św. Wojciecha w bazylice św. Mikołaja w Bochni, fot. Wojciech Salamon, 2020.
Bocheńskie Boże Narodzenie, 2010, fot. Bogdan Mrówka.
Kościół pw. św. Pawła, Bochnia, 2020, fot. W. Salamon.
Witraż Boże Narodzenie, kościół pw. św. Pawła, Bochnia, 2020, fot. W. Salamon.
Fragment witraża ze sceną Bożego Narodzenia, kościół pw. św. Pawła, Bochnia, 2020, fot. W. Salamon.
Boże Narodzenie nad Babicą, 2010, fot. Bogdan Mrówka.
H. Weber, Boże Narodzenie, XIX w., drzeworyt reprodukcyjny, papier, wym. 10.2 (11) x 14,5 (15,4) cm, wł. Muzeum w Bochni.

Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi.
Leży dzieciątko jako jagniątko,
A gdzie, gdzie?
W Betleem mieście, tam się pospieszcie,
Znajdziecie.

Kolęda z ok. XVII wieku, grana na wiele melodii z licznymi zmianami tekstu. W XVIII w. śpiewana na polonezową melodię Wezmę ja kontusz. Obecne melodie grane pod tę kolędę pochodzą najprawdopodobniej z XIX w.

Lodowe drzewa, okolice Bochni, 28 stycznia 2014.
Zima w sadzie, okolice Bochni, 2013.
Stajenka betlejemska, drzeworyt, 33,5 x 29 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Mizerna, cicha, stajenka licha, Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały. (…)
I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.
Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

Fragmenty kolędy Mizerna, cicha, stajenka licha. Tekst: Teofil Lenartowicz (1822-1893), muzyka Jan Karol Gall (1856-1912).

Zimowe drzewa, okolice Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Autor nieznany, Dzieciątko Jezus, XVII w. (?), olej na desce, 38 x 45,5 cm, grubość deski 2 cm. Nie datowany i nie sygnowany, wł. Muzeum w Bochni.

To niewątpliwie jedno z najbardziej niezwykłych przedstawień Dzieciątka. Pod pewnymi względami przypomina cechowe lub ludowe przedstawienia Męki Pańskiej, poprzez dydaktyczną ilustrację kolejnych jej etapów symbolami Arma Christi: 30 srebrników Judasza, piejący na kolumnie kogut, tunika Jezusa i kości, którymi rzucono o nią losy, gwoździe, młotek, obcęgi, drabina. Malowidło przedstawia Dzieciątko Jezus leżące nie w żłóbku, lecz na krzyżu. Nie przychodzą więc do niego pasterze zwabieni betlejemską gwiazdą, ani przynoszący dary z odległych krain Trzej Królowie. Mały Jezus jest sam ze swoim nieuchronnym przeznaczeniem – koniecznością wypełnienia woli Ojca.

Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.

Fragment kolędy Mędrcy Świata Monarchowie. Tekst S[tefana] B[ortkiewicza] z końca XVII w., muzyka ks. Zygmunt Odelgiewicz (1820-1899).

Antoni Katra (1890-1956), Adoracja Dzieciątka Jezus przez górnika, 1921, olej/płótno.

Obraz zawieszony jest na południowym ociosie w kaplicy św. Kingi w kopalni soli w Bochni. Powstał, podobnie jak kilka innych realizacji w tym wnętrzu, w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Bożego Narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienie
niewoli gnuśne pęta.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie,
Jest tyle mnogo ludzi,
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia
O daj nam, Jezu Panie,
Twą Polskę objawienia.

Stanisław Wyspiański (1869-1907), Wyzwolenie.

Obrazek z życzeniami na Boże Narodzenie, Kraków, 9 grudnia 1916, 7 x 4 cm, wł. prywatna.

Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Franciszek Karpiński (1741-1825), kolęda Bóg się rodzi, moc truchleje.

Obraz Dzieciatka Jezus znajdujący się w drugiej kondygnacji ołtarza w kaplicy Matki Bożej Bocheńskiej, bazylika św. Mikołaja w Bochni, 1740, fot. Wojciech Salamon, 2020.
Śnieg, Bochnia, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Kościół św. Leonarda w Lipnicy, akwarela, 70 x 100 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Zima w Bochni, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.

W dzień świętego Szczepana rzucają owsem w kapłana (Żegota Pauli, Przysłowia i przypowieści ludu polskiego, rkps BJ). 

Jeszcze kilkanaście lat temu w niektórych okolicach powiatu bocheńskiego występował zwyczaj obrzucania się wzajemnie owsem w kościele i poza kościołem, jako przypomnienie ukamienowania św. Szczepana. Chodzono też „po obsypce” – chłopcy obchodzili gospodarstwa i obrzucali owsem gospodarzy i gospodynie, za co otrzymywali kromkę chleba. W kościele święcono owies, który dodawano do owsa sianego wiosną – miał chronić pole od gradu, chwastów, ptactwa, od wszelkiego zła.

Ślady. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy, ok. 2010, fot. Wojciech Salamon.
Józef Mularczyk (1916-2009), Łężkowice zimą, 1992, olej/płótno, 60 x 70 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Szczęśliwa nocy, w której się nam rodzi
Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu,
I w której brudach i okropnym cieniu
Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi.
Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi
Grzejecie Pana w ciepłym swoim tchnieniu;
Luboście nieme, w takim przysłużeniu
Zazdrościć wam się tego szczęścia godzi.
Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy,
Które się boskich członeczków tykają,
Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano,
Szczęśliwsze jednak nad wszystko pastuchy;
Sądzę, że naprzód Dzieciatko witają,
I do zbawienia powstali tak rano.

Jan Andrzej Morsztyn (1603-1693), Na Boże Narodzenie.

SZOPKA BETLEJEMSKA

Szopka, stodółka, stajenka, mała szopa; herody, ruchomy albo nieruchomy teatr lalek ukazujący sceny związane z ewangeliczną i ludową tradycją Bożego Narodzenia (por. Jasła, Jasełka), dawniej zwykle przenośny, obnoszony po domach przez kolędników, znany prawdopodobnie od XVI w., wiążący się z tradycją średniowiecznego misterium religijnego grywanego przez lalki, mający w różnych okolicach Polski charakterystyczne dla nich cechy (najbogatsza jest szopka krakowska).

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 1270-1271.

Jasła, żłób albo drabinki ustawione do siebie bokiem pod kątem ostrym, otwartym ku górze, służące do zadawania siana albo pasz słomiastych bydłu, koniom i zwierzynie łownej.

Jasełka, małe jasła, żłobek; herody, rozpowszechnione w Europie od XIII w. pod wpływem franciszkanów, ustawiane w kościołach scenerie z figurkami Dzieciątka, Józefa, Marii, pasterzy, trzech króli, niekiedy ruchome. Także średniowieczne bożonarodzeniowe przedstawienia misteryjne z udziałem żywych aktorów (por. Szopka).

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 473.

Zimowy rynek w Bochni, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Stefan Filipkiewicz (1879-1944), Kościół w Poroninie, 1907, olej/płótno, 70 x 80 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Witold Chomicz (1910-1984), Krakowska Pastorałka, 1941, drzeworyt wzdłużny, 30 x 26 cm, odbitka sygnowana przez autora, wł. prywatna.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Kościółek w górach, akwarela, wł. prywatna.
Ludwik Stasiak (1858-1924), Projekt kartki świątecznej na Boże Narodzenie, gwasz, 30 x 44,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Most na Rabie pod Chełmem, 6 stycznia 2011, fot. Marek Rynowski.
Szopka w kościele ss. Benedyktynek w Staniątkach, 20 stycznia 2014.

A wczoraj z wieczora
Z niebieskiego dwora
Przypadła nowina:
Panna rodzi Syna,
Boga prawdziwego,
Nieogarnionego,
Za wyrokiem Boskim
W Betleem żydowskim

Jan Żabczyc (ok. 1500-1554), Symfonie anielskie. Symfonia szesnasta.

Czekając na Kolędę, okolice Bochni, 2010.
Zima w centrum miasta, na ulicy Konstytucji 3 Maja, fot. amatorska, wł. Muzeum w Bochni.
Szopka w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Bochni, 9 stycznia 2014.
Stanisław Daczyński (1856-po 1930), Pejzaż tatrzański, 1928, olej na sklejce, 39,5 x 61,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Rynek bocheński w śniegu, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Zimowy dziedziniec Muzeum, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Śnieg na muzealnej furcie, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Stanisław Opaliński (1926-2019), Szopka, Bochnia, koniec XX w., zespół kilkudziesięciu rzeźb różnej wielkości wykonanych z drewna, wł. Muzeum w Bochni.
Zimowy bez na muzealnym dziedzińcu, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Muzealny zaułek, przełom XX i XXI, fot. Bogdan Mrówka.
Stanisław Opaliński (1926-2019), Szopka, Bochnia, koniec XX w., zespół kilkudziesięciu rzeźb różnej wielkości wykonanych z drewna, wł. Muzeum w Bochni.
Szopka krakowska, wyk. Leszek Jaglarz, 1974, Chodenice, III miejsce w konkursie szopek na Rynku Głównym w Krakowie w kategorii szopek małych, wys. 65 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Szopka, wyk. Krzysztof Kasprzyk, Bochnia, pocz. XXI w., drewno, wł. prywatna.
Muzeum w śniegu, przełom XX i XXI, fot. Bogdan Mrówka.
Stanisław Opaliński (1926-2019) przed swoją szopką w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Bochni, uruchamianą dzięki mechanizmowi skonstruowanemu przez elektryka Eugeniusza Kawalca (1927-2016) i współpracowników, fot. Antonina Bukowska.
Kościół pw. św. Pawła, Bochnia, 2020, fot. W. Salamon.

Wiele szopek daje świadectwo nieprzeciętnej pomysłowości twórców. Dzięki ich inwencji i wyobraźni, pracowitości i cierpliwości, szopki stały się zarówno dziełem artystycznym, jak i politechnicznym osiągnięciem. Zastosowane przemyślne i często bardzo złożone pod względem konstrukcyjnym rozwiązania, poruszające ten bożonarodzeniowy teatr wyobraźni oraz włączanie coraz większej liczby elementów sprawiły, że szopki zaczęły odbiegać od wizji skromnej stajenki betlejemskiej. Pomimo tego wypływa z nich poprawny teologicznie przekaz, że oto nowonarodzony Jezus, rok po roku, na nowo wstępuje we współczesną twórcom tych niezwykłych dzieł rzeczywistość.

Alfred Terlecki (1883-1973), Pejzaż zimowy, 1916, olej na tekturze, 36,7 x 41 cm, wł. Muzeum w Bochni.
„Ach gdzież jesteście niegdysiejsze śniegi…”, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

ŚWIĘTA RODZINA

O Józefie!
— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Maryja, Maryja.

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa kołysał?
Powiedzże, Powiedzże!
– Ja Józef, ja Józef.
(…)

Kolęda – słowa i muzyka tradycyjne.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie nad Rabą, 6 stycznia 2011, fot. Wojciech Salamon.

Opiekun Józef ukochany
Ojcem Jezusa był domniemanym:
Garść siana suchego położył pod Niego,
W zimnym żłóbeczku, a nie w łóżeczku.

Kolęda Dziecina mała, Bóg Stwórca nieba; autor tekstu i melodii nieznany (za: Bóg się rodzi. Kolędy, oprac. Anna Skoczek, Bochnia 1999, s. 124).

Matka Boża Dzikowska, XIX w., chromolitografia barwna, papier, 10 (11,2) x 7,2 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Śnieżny styczeń, 2010, fot. Bogdan Mrówka.
Matka Boża Dzikowska, olej/płótno, XIX w., 60 x 44 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Mayja Panna, Mayja Panna Dzieciątko piastuje
i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.
(…)

Kolęda Dzisiaj w Betlejem pochodzi najprawdopodobniej z 1631 roku, a zapisana została przez ks. Jana Siedleckiego w Śpiewniczku zawierającym pieśni kościelne, wydanym w Krakowie w 1878 (za: Bóg się rodzi. Kolędy, oprac. Anna Skoczek, Bochnia 1999, s. 25).

Walerian Kasprzyk (1912-1992), Ulica Biała w śniegu, akwarela, 52,5 x 72,4 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Stara kapliczka z Matką Bożą w Kłaju przy drodze do Targowiska, 1967, fot. Jan Wojnarski.
Matka Boża Dzikowska, Książnice, gm. Gdów, pow. wielicki, olej/płótno, XIX w., 65,5 x 51,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Święta Rodzina Kaliska, Olszyny k. Krakowa, olej/płótno, XIX w., 78 x 61,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Jan Stańda (1912-1987), Ucieczka do Egiptu, szkic do projektu polichromii, papier/ołówek, 39 x 36,3 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Jan Stańda (1912-1987), Ucieczka do Egiptu, projekt polichromii, karton/tempera, fragment całości o wym. 50 x 70 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Ucieczka do Egiptu, malowidło z antepedium ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej, XVIII w., bazylika św. Mikołaja w Bochni, fot. Wojciech Salamon, 2020.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Kapliczka w górach, akwarela, wł. prywatna.
„Na kolejce” w zimie, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Chałupy w Brzeziu, akwarela, 36 x 48,4 cm, wł. Muzeum w Bochni.
W zimowym sadzie, okolice Bochni, 2010.
Jan Stańda (1912-1987), Ucieczka do Egiptu, projekt polichromii, papier/ołówek, wym. 29,7 x 60,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Bazylika św. Mikołaja w Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Bazylika, Bochnia, pocz. XX, fot. Bogdan Mrówka
Ucieczka do Egiptu, 1841, olej/płótno, 50 x 34 cm, wł. Muzeum w Bochni.

NOWY ROK BIEŻY… UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Płódź się – pszenicka i żytko
Na ten Nowy Rocek – wsyćko!

Jan  Świętek, Lud nadrabski, Kraków 1893, s. 101.

Jeleniom nowe rogi wyrastają;
Nam, gdy raz młodość minie,
Już na wiek wiekom ginie,
A zawżdy gorsze lata przypadają.

Jan Kochanowski, Pieśń XIV.

Most na Rabie w Cikowicach, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Kra na Rabie, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

„Ludzie też wierzą, że i teraz Pan Jezus chodzi po świecie, ale nie pokazuje się ludziom. Pan Jezus chodzi po kolędzie od Bożego Narodzenia do Nowego Roku” – pisał o dawnym Rozdzielu Czesław Blajda (1915-1995), etnograf.

Ulica Krakowska w Bochni, 2. poł. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Ulica Studencka w Bochni – dom pp. Wołków i p. Loli, akwarela, 15 x 20,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Mieczysław Serwin-Oracki (1912-1977), Ulica Biała w Bochni, autolitografia, 21,5 x 26,5 cm. Z teki „Ziemia Bocheńska“, 1930, wł. Muzeum w Bochni.
Matka Boża Karmiąca, XIX w., olej/płótno, 61 x 48 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Matka Boża Karmiąca, XIX w., olej/płótno, 60 x 42 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Matka Boża Karmiąca, Łąkta Górna, olej/płótno, XIX w., 57 x 43,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Bocheński Rynek w śniegu, 2001, fot. Bogdan Mrówka.
Cornelis Galle (1576-1650), Matka Boża z Dzieciątkiem, Holandia, 2. poł. XVII w. , miedzioryt/pergamin, 8,1 x 12,3 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Mirosław Orzechowski (ur. 1956), Solna Góra, 2004, pastel, 20,5 x 40,5 cm , wł. Muzeum w Bochni.
Ludwik Stasiak (1858-1924), Madonna z Dzieciątkiem, pocz. XX w., rysunek piórkiem, papier, 19,5 x 14,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Pocztówka z reprodukcją obrazu Rafaela „Madonna z Dzieciątkiem”, Królewskie Muzeum w Berlinie, 1910, wł. Muzeum w Bochni.
Nowy Rok bieży nad Babicą, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Hanka Madowiczowa, Madonna z Dzieciątkiem, pocz. XX w., tempera/pergamin, 43 x 32 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Zimowy potok w górach, akwarela, wł. prywatna.
Zimowy puch na rzece, okolice Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Raba pod Proszówkami, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

Niech bedzie pochwálony Jezus Chrystus na ten Nowy Rok!

Przyszliśmy tu – po scodrákach.
Jak nie macie scodráków, dajcie chleba króm,
Zapłáci wám – sám Ponjezus i ten święty Ján.

Jan  Świętek, Lud nadrabski, Kraków 1893, s. 101.

Mali ubodzy chłopcy [w Nowy Rok] chodzili z torbami po scodrákach. Odwiedzali domy i otrzymywali scodráki, czyli małe chleby, pieczone w wigilię tego dnia. Po otrzymaniu dziękowali, życząc urodzaju w polu.

CZAS JASEŁEK I KOLĘDOWANIA

„Od Bożego narodzenia chodzą kolędnicy z szopką, gwiazdą lub z turoniem.”

Tak było w dawnym Rozdzielu (gm. Żegocina, pow. bocheński), o czym pisał etnograf Czesław Blajda (1915-1995).

A wyjdzize do nás
Panie gospodárzu,
Co my ci powiéwa,
Tym cię uciesywa.
(…)
Będzies gospodarzem,
Między kopeckami,
Jak miesiąc na niebie
Między gwiázdeckami.

Jan  Świętek, Lud nadrabski, Kraków 1893, s. 71 – kolęda dla gospodarza.

Czas Jasełek i kolędowania, okolice Bochni, 2012/2013.
Jan Madej (ur. 1940), Orkiestra anielska, drewno lipowe, podstawa 70 x 45 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Mirosław Orzechowski, Bochnia – ulica Kraszewskiego zimą, pastele, 53 x 40 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Anioł pasterzom mówił to jedna z najstarszych kolęd polskich. Słowa polskie pochodzą z XVI wieku i są przekładem średniowiecznego utworu Dies est laetitiae (Angelus pastoribus). Melodia zachowała się w tabulaturze organowej z 2. poł. XVII w. Dokładny zapis nutowy zamieścił Mioduszewski w swoim zbiorze Śpiewnik kościelny, czyli pieśni nabożne z melodiami w Kościele katolickim używane z 1838 roku.

X. I. z Nowego Targu [Jakub Janidło ok. 1570-1619], Cathedra albo Kazanie na Niedziele pierwszą po Trzech Królach, 1616, wys. 19 cm, , wł. Muzeum w Bochni.
Koncert Świąteczny w Muzeum, w wykonaniu zespołu „Vox Dei”, 12 stycznia 1996, fot. Bogdan Mrówka.
Koncert Świąteczny w Muzeum, w wykonaniu Grupy Ryszarda Palczewskiego, 31 stycznia 2002, fot. Bogdan Mrówka.
Koncert Świąteczny Chóru „Salt Singers” w Muzeum, 11 stycznia 2009, fot. Bogdan Mrówka.

Kolędy i pastorałki „Solnych Śpiewaków” z Bochni

Bocheński Chór Kameralny Salt Singers działa od 2004 roku w Miejskim Domu Kultury w Bochni. Tworzą go pasjonaci muzyki, zarówno amatorzy jak i absolwenci szkół muzycznych. W swoim dorobku artystycznym ma występy z plejadą znanych artystów m.in. Grażyną Brodzińską, Hanną Banaszak, Ewą Urygą, Beatą Rybotycką,  Lidią Jazgar i zespołem Galicja, Andrzejem Lampertem, Jackiem Wójcickim, Zbigniewem Wodeckim, Januszem Radkiem oraz zespołem Skaldowie   Chór współpracował z Eksperymentalną Sceną Operową w Krakowie, Orkiestrą i Chórem Liceum Muzycznego w Krakowie oraz Krakowską Młodą Filharmonią z Zespołu Szkół Muzycznych w Nowej Hucie. W roku 2006 chór uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino” w Krakowie, zorganizowanym w 200. rocznicę śmierci Josepha Haydna. Szczyci się współpracą z Operą Krakowską i wspólnym wykonaniem w 2008 roku oratorium Amabilis. Królewskie sny Niepołomic kompozycji Zbigniewa Wodeckiego do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. W grudniu 2011 roku brał udział w prawykonaniu utworu Wincentego z Krakowa Modlitwa i Pamięć. W roku 2014 występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Rok później Bocheński Chór Kameralny koncertował w Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz wziął udział w festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii. W roku 2016 Salt Singers uczestniczyli w koncercie z okazji 50-lecia oddziału TVP Kraków.

W 2017 r. Bocheński Chór Kameralny Salt Singers, wraz z Orkiestrą i Chórem Krakowskiej Młodej Filharmonii, wydał płytę z pieśniami maryjnymi w aranżacji i pod batutą Tomasza Chmiela. Uczestniczył również w rejestracji telewizyjnej koncertu w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała z okazji nadania ks. infułatowi Jerzemu Bryle Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Chór posiada w repertuarze utwory muzyki klasycznej, od renesansu do muzyki współczesnej, m.in. „Requiem” i „Mszę Koronacyjną” W.A. Mozarta, „Te Deum” J. Haydna oraz „Glorię” A. Vivaldiego.

Najważniejsze nagrody to „Złota struna” na VIII Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach (2006) oraz pierwsze miejsce na VIII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej, Kolęd i Pastorałek (2009).

Dyrygentem chóru jest Maciej Kozłowski – absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej oraz Wydziału Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2001-2009 asystent chórmistrza Opery Krakowskiej, a obecnie muzyk Filharmonii Krakowskiej i pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Chór parokrotnie występował z koncertami kolęd i pastorałek w świątyniach bocheńskich – bazylice św. Mikołaja i kościele św. Pawła. Dwukrotnie gościliśmy „Solnych Śpiewaków” z koncertami kolęd i pastorałek w muzeum, w ramach finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2009 i 2010 roku, jak również z występami z innych okazji.

https://drive.google.com/file/d/1jjyE6j4W1btsuGtQE6lPVnEBtmYVfz_i/view?usp=sharing

Koncert Chóru „Salt Singers”, podczas Muzealnego Przedpołudnia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, 10 stycznia 2010, fot. Bogdan Mrówka.
Aukcja przedmiotów ofiarowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Bochni, podczas Muzealnego Popołudnia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, 10 stycznia 2010, fot. Bogdan Mrówka.
Koncert kolęd Chóru „Salt Singers” z Bochni w bocheńskiej bazylice pw. św. Mikołaja, fot. Andrzej Kalinowski.
Koncert kolęd Chóru „Salt Singers” z Bochni w kaplicy pw. św. Kingi w kopalni soli, 6 stycznia 2019, fot. Krzysztof Stompór.
Koncert Chóru „Salt Singers” z Bochni w bocheńskim kościele pw. św. Pawła, 12 stycznia 2020, fot. Andrzej Kalinowski.
Stanisław Fischer (1879-1967), Zamek w Wiśniczu, 1953, 24 x 35 cm, gwasz, wł. prywatna.
Drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Królówce. Fotografia wykonana około 1945 roku przez nieznanego fotografa, obecnie w posiadaniu rodziny Stanisława Tabora z Królówki.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Kolędnicy z Cerekwi, akwarela, wł. prywatna.
Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni z reprodukcją obrazu Ludwika Stasiaka „Z gwiazdką”, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Gwiazda kolędnicza, wyk. Szymon Surma, Jaroszówka, gm. Gdów, pow. wielicki, 1925, wł. Muzeum w Bochni.

„Kolędując przed domem, trzymają gwiazdę przed oknem i poruszają ją ręką.

Obchodzący domy z gwiazdą kolędnicy przebierani są w odpowiednie ich pojęciu, charakterystyczne, improwizowane stroje i przyjęci przez gospodarza przedstawiają w izbie dramat biblijny, dyalog, który nosi tytuł: Król Heród.”

Jan Świętek, Lud nadrabski, Kraków 1893, s. 92.

Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni z reprodukcją obrazu Ludwika Stasiaka, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Walerian Kasprzyk (1912-1992), Bochnia VI – róg ulic Orackiej i Konstytucji 3 Maja, lata 40/50. XX w., akwarela/papier, 52 x 72,5 cm, wł. Muzeum w Bochnia.
Marian Rojek (1909-1998), Kolędnicy z gwiazdą, Nowy Wiśnicz, 1968, olej/płótno, 36 x 62 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Nie daj pannie próżnować, niechaj szyje, przędzie,
Lepiej niż po ulicach, biegać po kolędzie.

Mikołaj Rej

Kolędnicy z Łapczycy na Górnym Gościńcu w pobliżu kościoła kazimierzowskiego, lata 30. XX w.
Kolędnicy z miejscowości Dąbrowica, gm. Bochnia, 1945 r. Od lewej: Józef Stokłosa (z akordeonem), Antoni Kuchno – Gwiazdor, Eugeniusz Gałat, Jan Gałązka, Józef Kuchno, Stanisław Zagórski, Józef Łach, Władysław Kuchno, Józef Kuchno, Konstanty Tynka, Józef Flasza. Fot. udostępniona przez pana Bronisława Kuchno z Łapczycy.

„Ćwiczyli przez długie jesienne i zimowe wieczory, kiedy zakończyły się już prace w polu i ziemia odpoczywała do wiosny skuta grudniowym mrozem. Wtedy było dopiero trochę czasu, a wieczory bez telewizora i radia trzeba było przecież czymś zająć. Obmyślali więc stroje, kleili z papieru oraz kolorowej bibuły korony i gwiazdę tak, aby się obracała a nawet „świeciła”. Później – pomiędzy świętym Szczepanem a świętem Trzech Króli – ruszali z Turoniem, gwiazdą i szopką, ze śmiechem i muzyką wpraszając się pod strzechy, najpierw we własnej wsi, później w dalszej okolicy. Zdarzało się im też zawitać do sąsiadów, na przykład na Czyżyczkę, Grabinę, Buczynę albo do Pogwizdowa, ale tam na ogół byli już kolędnicy miejscowi. Bo przecież prawie w każdej wsi przygotowywano wtedy kolędę. Na swoją modłę, według własnego pomyślunku, przedstawiano obrazowo zdarzenia, które miały jakoby zajść w stajence betlejemskiej. Ubarwiano je po swojemu, w rezultacie powstawały niekiedy mało ewangeliczne sceny, zaprawione rubasznym żartem i przaśnymi inscenizacjami.

To samo robili wcześniej ich ojcowie, starsi bracia i koledzy (…). Tekst z dialogami przekazywano z pokolenia na pokolenie niczym świętą księgę” (…) Recenzje poszczególnych ról i postaci były cenną wskazówką na przyszłość. Jeszcze po wielu, a nawet bardzo wielu latach wspominano z sentymentem tamten czas. Wtedy przecież, kiedy było się młodym, wszystko było lepsze. Role odegrane zawsze tak, jak trzeba, ubiory najstrojniejsze, muzyka skoczna, panny najpiękniejsze, a placki które upiekły dla kolędników – najsłodsze na świecie. Błogosławiony czas młodości, szczęścia i beztroski. Piękny obraz kultury dawnej wsi, dziś rekonstruowany przeważnie na potrzeby przeglądów, konkursów itp., choć zdarzają się przecież wyjątki. Odszedł w przeszłość, podobnie jak cały świat ówczesnej kultury wsi – domy, zagrody, dawne zajęcia i ludzie”.

Jan Flasza, Powiat bocheński. Miejsca, ludzie, zdarzenia, Bochnia 2010, s. 170-173.

Anna Łękawa (1911-2012), Kolęda, 1983, gwasz, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny.
Anna Łękawa, Kolędnicy z gwiazdą, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny.
Anna Łękawa, Z gwiazdą, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny.
Tadeusz Stasiak (1891-1944), Z szopką, olej/tektura, wł. prywatna.
Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni z reprodukcją obrazu Ludwika Stasiaka „Z szopką”, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Czas Jasełek i Kolędowania, okolice Bochni, 2012.
Jasełka wystawione w Bochni 24 stycznia 1926 r., ze zbioru fotografii Janiny Fischer. 175. Bocheńskie dachy, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Bocheńskie dachy, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Jasełka w Bochni, 1925, wł. Muzeum w Bochni.
Szopka, Leksandrowa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, drewno, tektura, papier, bibuła, wys. 75 cm, wł. Muzeum w Bochni.

„Podczas przedstawienia siedzi pod szopką parobczak, zakryty przed okiem widzów płachtą (…) i wyprowadza na scenę z kómorki różne figurki po mazursku, krakowsku i góralsku ubrane, poruszając je do tańca w takt muzyki (…) Przedstawienie zakończa Śmierć, która ściąwszy Herodowi głowę, potyka się dzielnie z Djabłem i wśród tej zaciekłości w walce znika z nim razem ze sceny.”

Jan  Świętek, Lud nadrabski, Kraków 1893, s. 100.

Kukiełki do szopki, umożliwiające wystawienie spektaklu kolędniczego, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wł. Muzeum w Bochni.
Krakowiak, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 21,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Dziadek, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 15,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Śmierć, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 27 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Szlachcic, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 25 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Ułan, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 21,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Chłopek, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 23 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Arendarka i Czarownica, kukiełki do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, 1969, wys. 19 cm i 22,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Baba z przetakiem, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 20 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Arendarz, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 21,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Herod, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 24,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Diabeł, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 20 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Góral, kukiełka do szopki, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wys. 22,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Diabeł – kukiełka do szopki, wyk. Z. Gaworczyk, Liceum Plastyczne Nowym Wiśniczu, wys. 22,2 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Zagląda jak diabeł do Betlejem (przysłowie ze Śląska Cieszyńskiego; pogłos przedstawień jasełkowych, w których zwykle występował diabeł).

Kukiełki do szopki, umożliwiające wystawienie spektaklu kolędniczego, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wł. Muzeum w Bochni.
Kukiełki do szopki, umożliwiające wystawienie spektaklu kolędniczego, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1969, wł. Muzeum w Bochni.
Zima na muzealnym podwórku, lata 90. XX w. (?), fot. Bogdan Mrówka.
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu, podczas spektaklu w Muzeum w Bochni, 31.01.2002, fot. B. Mrówka.
Konik, wyk. Franciszek Golonka (1898-1978), Olchawa, gm. Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, 1972, wys. 116,5 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu, podczas spektaklu w Muzeum w Bochni, 31.01.2002, fot. B. Mrówka.
Urok zimy, Bochnia, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu, podczas spektaklu w Muzeum w Bochni, 31.01.2002, fot. B. Mrówka.

Bigos to potrawa, kulig to zabawa (przysłowie ludowe).

Łapczyca. Kulig gimnazjalistów bocheńskich z Koła Krajoznawczego im. W. Pola, zorganizowany do Książnic w 1932 r. Wśród swoich wychowanków profesorowie gimnazjalni – Piotr Galas i Stanisław Fischer, wł. Muzeum w Bochni.
Kulig w górach, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Kulig w górach, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Kulig w górach, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

Na saniach anielskie wożenie, ale diabelskie wywrócenie (Józef Lompa, Przysłowia ludu śląskiego, Bochnia 1858, druk Wawrzyniec Pisz).

POKŁON TRZECH KRÓLI

Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?
(…)

Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna: Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spiszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

Fragment kolędy Mędrcy Świata Monarchowie. Tekst S[tefana] B[ortkiewicza] z końca XVII w., muzyka ks. Zygmunt Odelgiewicz (1820-1899).

Dom przy ulicy Sienkiewicza w Bochni, w którym kiedyś mieściła się gospoda. Na drewnianych drzwiach facjaty (obecnie w zbiorach Muzeum w Bochni) namalowano Zaślubiny Jadwigi i Jagiełły, fot. wykonana ok. 1950, wł. Muzeum w Bochni.

Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,
gwiazda nowego imienia?
Mędrcy wołają: Ciesz się narodzie,
to gwiazda twego zbawienia.
Biegną Królowie za jej promieniem,
a za królami tłum ludu;
bo im ta gwiazda świeci zbawieniem, bo im zwiastuje cud cudu.

Fragment kolędy Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie. Autorstwo słów przypisuje się Julii Goczałkowskiej (1809-1888), a muzyki wspomnianemu wyżej ks. Zygmuntowi Odelgiewiczowi (za: Bóg się rodzi. Kolędy, oprac. Anna Skoczek, Bochnia 1999, s. 75)

Na saneczkach, fot. Juliusz Mien, Kraków ok. 1910, wł. Muzeum w Bochni.
Dom przy ul. Orackiej 1 w Bochni, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Święto Trzech Króli, okolice Bochni, 2013.

Trzej Królowie wichry ciszą i krzyżyki na drzwiach piszą (przysłowie ludowe).

Jan Stańda (1912-1987), Pokłon Trzech Króli, projekt polichromii, karton/tempera, fragment całości o wym. 50 x 70 cm, wł. Muzeum w Bochni.

Gdy królowie w szopie, dzień się zachmurzy, siedź w chałupie, chłopie, do Gromnicy wzburzy (przysłowie ludowe).

Szyb Sutoris zimą, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Pokłon Trzech Króli z szopki w podziemnej kaplicy św. Kingi w kopalni soli w Bochni. Po prawej stronie nawy znajduje się wykuta w soli kawerna z całoroczną szopką, w której śnieg jest zastąpiony przez rozrzuconą sól! Szopkę wykonali w 1921 r. górnicy: Antoni Katra (malowidła) oraz Józef Kępa i Antoni Wojtas (figury), fot. Wojciech Salamon.
Zimowa cisza…, okolice Bochni, 2010.
Na ulicy Studenckiej w Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Na Plantach Salinarnych w Bochni, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

W dzień Trzech Króli każdy się do pieca tuli (przysłowie ludowe).

Ludwik Stasiak (1858-1924), Pokłon mędrców, rysunek tuszem na papierze, 24 x 26 cm, wł. Muzeum w Bochni.
W oczekiwaniu na Kacpra, Melchiora i Baltazara, okolice Bochni, 2013.
Pocztówka – Kaplica św. Kingi, kopalnia, Bochnia, przed 1939 r.
Zimowy Sutoris z muzealnego ganku, Bochnia, 2011.

Królowie pod szopę, dnia na kurzą stopę (przysłowie ludowe).

Scena Pokłonu Trzech Króli, umieszczona wokół obrazu w ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej, XVIII w., bazylika św. Mikołaja w Bochni, fot. Wojciech Salamon, 2020.
Zimowa aleja na Plantach Salinarnych, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

Krótki wiek długiej nadzieje nie lubi.
Niechaj nie schodzi cało,
Coć sie do rąk dostało;
Za to, co ma być, żaden ci nie ślubi.

Jan Kochanowski, Pieśń XIV

Gromnica (od staropolskiego przymiotnika gromny, czyli huczny, grzmiący) – gruba świeca woskowa poświęcana w święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego, dawniej tradycyjne zapalana podczas burzy oraz przy konających i zmarłych (w domu wisiała na ścianie nad łóżkiem).

Bukowiński las, okolice Bochni, 2013.
Widok na Górny Gościniec w Łapczycy, 2010.

Na Oczyszczenie Marii Panny zbliża się koniec sanny (przysłowie staropolskie).

Sople, Bochnia, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Jan Stańda (1912-1987), Ofiarowanie w świątyni, projekt polichromii, karton/tempera, fragment całości o wym. 50 x 70 cm, wł. Muzeum w Bochni.
W bukowińskim lesie, okolice Bochni, 2013.

Gromnica – zimy połowica (przysłowie staropolskie).

Matka Boża Gromniczna, olej/płótno, XIX w., 65 x 49 cm, wł. Muzeum w Bochni.
Kościół pw. Św. Mikołaja w śniegu, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Zimowe drzewa nad Babicą, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.
Anna Łękawa (1911-2012), Matka Boża Gromniczna, wł. prywatna. Fotografia udostępniona przez Tadeusza Olszewskiego z Żegociny)
Zimowe drzewa nad Babicą, pocz. XXI w., fot. Bogdan Mrówka.

Do Gód to nie głód; do Gromnic to nie masz nic (przysłowie ludowe).

A kiedy jasną gromnicą świeci
Panna Przeczysta pośród zamieci,
już i Gromniczny Wilk za swą Panią
jarzy ślepiami.

Kazimiera Iłłakowiczówna, Wilk Gromniczny (za: http://dursztyn-spisz.pl/?p=29307)

CZAS ŻYCZEŃ

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego  oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2021.

Pada śnieg…, lata 90. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni, z reprodukcją obrazu Tadeusza Okonia (1872-1957) „Noc betlejemska”, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Pocztówka świąteczna na Boże Narodzenie, 1945, proj. Jerzy Kraut, drzeworyt, wł. Muzeum w Bochni.
Pocztówka noworoczna „Dosiego roku” Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni, proj. Ludwik Stasiak, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Ozdoby choinkowe wykonane przez Kingę Buzałę-Rajzer, koniec grudnia 2018, fot. Bogdan Mrówka.
Ozdoby choinkowe wykonane przez Kingę Buzałę-Rajzer, koniec grudnia 2018, fot. Bogdan Mrówka.
Choinka bocheńska A.D. 2018 z bańką z amerykańskiego miasta Roselle koło Chicago, przypominająca o partnerstwie miast Roselle i Bochnia.
Pocztówka świąteczna Wydawnictwa Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni, z reprodukcją obrazu Stanisława Batowskiego (1866-1946) „Błogosław Ojczyznę miłą”, pocz. XX w., wł. Muzeum w Bochni.
Klasztorna furta, pocz. XX w., fot. Bogdan Mrówka.
Kazimierz Wiszniewski (1894-1960), pocztówka świąteczna, drzeworyt, wł. Muzeum w Bochni. Malarz i grafik, uczeń Skoczylasa, pod którego wpływem wczesna twórczość artysty czerpała inspiracje ze sztuki i ornamentyki ludowej.
Z najlepszymi życzeniami dla Państwa. Dziedziniec Muzeum, 2013.