Święty kąt

Święty kąt.

Oprac. Iwona Zawidzka, Bochnia 2016.

Tytułowy „święty kąt” znajdował się niegdyś w każdym wiejskim domu. Było to najważniejsze miejsce w izbie, stanowiące swoiste centrum życia rodzinnego. Zapełnione obrazami świętych lub ołtarzykiem, charakteryzowało się specyficzną estetyką. Książeczka jest komentarzem do wystawy „Święty kąt. O pobożności ludowej”, prezentowanej w bocheńskim muzeum od 24 stycznia do 10 kwietnia 2016 roku. Iwona Zawidzka postawiła sobie za cel scharakteryzowanie różnych form kultu religijnego mieszkańców wsi i małych miasteczek. Podjęła próbę pokazania ludowej religijności, wpływającej sugestywnie na wygląd wsi podbocheńskiej. Zwróciła uwagę na różnorodne formy pobożności (pielgrzymki, procesje, cześć oddawana relikwiom, noszenie medalików, różaniec) oraz ich odbicie w wystroju mieszkań, przestrzeni kościelnej i parafialnej. Dla wielu z nas jest to wyprawa w nieodległą, choć właściwie coraz mniej znaną, przeszłość. Podziwiając dawne obrazy i rzeźby religijne oraz pozostałe świadectwa indywidualnej wiary, możemy przekonać się o bogactwie i sile ludowej pobożności oraz dokonać konfrontacji z systemem wartości propagowanym współcześnie.

Cena 2.00 zł