Uzbornia – kroniki rodzinne

Uzbornia - kroniki rodzinne.

Andrzej Pacuła, Bochnia 2013

(umieszczona przewrotnie na stronie tytułowej data - 1954 jest datą urodzin autora, nie zaś wydania książki). Rysunki i projekt okładki: Antoni Tonik Stompór.

Uzbornia – kroniki rodzinne to tom wierszy epickich i filozoficznych, którego zasadniczą treścią są wątki biograficzne i historyczne związane z życiem mieszkańców Bochni od początku ubiegłego stulecia, zwłaszcza zamieszkujących tereny na Uzborni. Andrzej Pacuła zrealizował udany mariaż formy poetyckiej z zapisem kronikarskim, połączył warsztat poety z
warsztatem historyka-amatora, historie rodzinne z historiami różnych znanych mu osób. W wielu wierszach toczy się równoległa narracja autobiograficzna, biograficzna i historyczna, wspierana obszernymi notatkami (w formie przypisów – niemal jak w tekstach naukowych),
rozwijającymi wątki historyczne, precyzującymi daty, miejsca i okoliczności zdarzeń. Książka łączy formy współczesnego i klasycznego wiersza (rym, wersyfikacja, itd.) z narracją historyczną świadków i twórców dwudziestowiecznej historii miasta. Ma zarazem walor dokumentacyjny. Przywraca do społecznego obiegu ludzi często niedocenionych, których
biografia wskazuje na to, że w istocie rzeczy byli postaciami naprawdę niezwykłymi. Andrzej Pacuła to poeta, autor piosenek literackich, szopek satyrycznych i tekstów kabaretowych. Redaktor katalogów artystycznych, książek poetyckich i pamiętników, w latach 1981-1988 związany z „Piwnicą pod Baranami”; współpracownik „Szpilek” i redakcji kulturalnej Radia Kraków, założyciel i dyrektor artystyczny Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (2000-2006). Zadebiutował tomem poetyckim Solna Góra. Kroniki miejskie z rysunkami Jana Sawki (Bochnia 1999), jest autorem świetnych książek poświęconych kompozytorowi Andrzejowi Zaryckiemu (2017, Życie wspominam łagodnie…) i człowiekowi kina Stanisławowi Janickiemu (2019, W starym kinie Stanisława Janickiego).

Cena 20.00 zł