Wybierz język: 
polskiangielskiniemieckisłowacki
 Szukaj   : 
Logowanie>>
Mapa strony >>


Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
zaprasza do obejrzenia wystawy

                              Więcej niż szkoła

poświęconej dwóchsetletnim dziejom dawnego Gimnazjum i kontynuującemu jego tradycje Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

 
gimnazjum.jpg


Nasze zbiory dostępne on-line Wirtualny spacer po Muzeum
CDK Wirtualnie
 

 


 

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
uprzejmie zaprasza na cykl piątkowych spotkań wakacyjnych pod nazwąw każdy piątek o godz. 17.30

Rynek 20
Wstęp wolny


Program:
 

 

30 czerwca, godz. 17.30
 

dr Lucyna Kudła

Rozrywki i zabawy młodzieży w autonomicznej Galicji.


   Wprowadzenie autonomii w Galicji spowodowało ożywienie oświaty, czego skutkiem było powstawanie nowych szkół i napływ większej liczby uczniów. Zwiększała się liczba dzieci chłopskich zdobywających wykształcenie na różnych poziomach. Społeczność szkolna była zróżnicowana pod względem narodowościowy, wyznaniowym i społecznym. Edukacja szkolna zajmowała sporo czasu, ale nie brakowało go na zabawy i rozrywki. Jedną z nich było czytelnictwo, dość intensywnie kontrolowane przez szkołę, by nie dopuszczać do przenikania w środowiska szkolne treści politycznych upowszechnianych przez rozwijające się partie. W sferze zainteresowań młodzieży znalazł się teatr i kino, choć dostęp do tych rozrywek był ograniczany poprzez przepisy szkolne. Istotną rolę odgrywały także zajęcia sportowe i rodzący się i rozwijający skauting. Na terenie  Galicji powstawały parki Jordana, które stawały się popularnym miejscem rozrywki i zajęć sportowych. Obok wymienionych rozrywek istotną rolę odgrywały te, które były surowo zakazane przez władze szkolne. Budziły jednak ciekawość uczniów,, choć konsekwencją korzystania z nich mogło być usunięcie ze szkoły. Były to gry hazardowe, chodzenie do cukierni, piwiarni czy kręgielni, chodzenie do domów publicznych, udział w manifestacjach politycznych.
Dr Lucyna Kudła - adiunkt w Katedrze Edukacji Historycznej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupione wokół szeroko pojętej edukacji historycznej szkolnej i pozaszkolnej, edukacji regionalnej. Jej prace poświęcone są młodzieży szkolnej autonomicznej Galicji, samokształcenia historycznego młodzieży oraz kształcenia dziewcząt w szkołach zakonnych w tym samym okresie. Prowadzi zajęcia z dydaktyki historii, edukacji regionalnej, systemów edukacyjnych w Europie.
 


 


7 lipca, godz. 17.30
 

Jan Flasza

Pod polskim niebem, czyli jak poznać miejsce, w którym żyję?

Fenomen Koła Krajoznawczego im. Wincentego Pola

w dawnym gimnazjum bocheńskim. Prof. Władysław Szafer twierdził, że ziemia urabia człowieka i fizycznie, i duchowo. Człowiek po prostu tworzy jedność z otoczeniem. Tym się tłumaczy późniejsza tęsknota i powrót do miejsca przynależności. Bo człowiek się staje zrozumiałym dopiero na tle ziemi. W miesięczniku „Orli Lot” z 1920 roku - organie Kół Krajoznawczych Młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego napisano: „Całe połacie kraju naszego nie są opisane, zwyczaje panujące nie zanotowane, sposób życia ludu nieznany. Nie znamy np. granic rozsiedlenia pojedynczych grup etnograficznych na ziemiach Polski, rozmieszczenia pewnych typów chaty polskiej, rozszerzenia się pewnego zwyczaju ludowego. Nie znamy osobliwości i zabytków przyrody polskiej, jej „pomników” w postaci pamiątkowych drzew, osobliwych skał, źródeł, jaskiń itp. (..) Dumą i ambicją każdego młodzieńca powinno być zaznajomienie się przede wszystkim z okolicą miejscowości, w której mieszka i jak najdokładniejsze jej opisanie. Gdyby cała młodzież polska wzięła się do dzieła, nie mielibyśmy nieznanych zakątków kraju naszego, a uczeni polscy mogliby przystąpić do pisania prac syntetycznych, które wyjaśniłyby wiele zjawisk bytu narodowego”.
 


 


14 lipca, godz. 17.30
 

dr Iwona Zawidzka

Pod niebem Afryki.

O egzotycznych podróżach i niezwykłych trofeach Michała Czyżewicza.
 


Michał Czyżewicz, urodzony w 1909 roku w Grobli, absolwent bocheńskiego gimnazjum, jeszcze przed wojną uzyskał dyplom lekarza. Po wybuchu wojny wraz z grupą uchodźców dotarł do Rumunii, a potem przez Konstantynopol i Azję Mniejszą nad Morze Śródziemne do Ziemi Świętej, gdzie zgłosił się jako ochotnik do pracy w Afryce. Tam był lekarzem zarówno dla uchodźców wojennych, jak i dla ludności murzyńskiej. Od roku 1944 aż do śmierci, która nastąpiła 12 stycznia 1961 roku, mieszkał i niósł posługę lekarską w Kenii. Posiadając zdolności artystyczne malował – między innymi – pejzaże afrykańskie. W latach 1958 -1960 ofiarował dla muzeum w Bochni bogatą kolekcję przedmiotów ilustrujących głównie kulturę plemion Kamba, Kikuju i Masajów, mieszkających w Kenii i Tanzanii.
 


 


21 lipca, godz. 17.30
 

Anetta Stachoń

Mistrz małodobry. Tortury, wyroki, handel skazańcami.

Rola i obowiązki kata w dawnej Polsce.
 


Carnifex, Henker, verdugo, executioner, bourreau, skruch, mistrz małodobry, kat –człowiek o wielu umiejętnościach. Znawca anatomii, zaradny handlarz i biznesmen, stręczyciel i grabarz w jednym. „Urząd jego zda się być lekki, sprośny, okrutny a krwawy” – pisał  B. Groicki. Pogardzany i poważany zarazem. Budzący strach i szacunek. Zawód wymagający i niewdzięczny, ale zapewniający dochody z wielu źródeł. Najważniejsze z nich to tortury. Sposób wymuszania zeznań, droga do orzeczenia winy i podstawa do wydania wyroku. Ich ilość i różnorodność budzą zdumienie i przerażenie współczesnego człowieka, choć były oczywistym i niezbędnym narzędziem prowadzenia dochodzenia i powszechnym  środkiem służącym do wymierzania kary. Podwieszanie, łamanie kołem, piętnowanie, odrąbywanie kończyn, chłosta, hiszpańskie buty, kołyska Judasza, córka śmieciarza, krzesło czarownic, kocia łapka, widelec heretyka – to tylko nieliczne spośród kilkudziesięciu nazw metod i narzędzi, którymi posługiwał się kat w swojej specyficznej pracy. 
 


 


28 lipca, godz. 17.30
 

Janusz Paprota

Bochnia i okolice w czasach renesansu i reformacji.
 


Przypadająca w tym roku 500. rocznica reformacji a w wymiarze lokalnym – wizyty słynnego humanisty Joachima Vadiana w Bochni i Damienicach, to dobra okazja, by przypomnieć związki naszego miasta i regionu z kulturą renesansu i towarzyszącymi jej nowinkami religijnymi. Wzorce nowej kultury docierały bowiem również do mieszkańców Bochni, Wiśnicza czy Wieruszyc, ale i odwrotnie  – nasi przodkowie wnieśli też swój własny wkład w rozwój polskiego odrodzenia. Zarazem w tym samym czasie w Bochni pojawią się także mniej wyszukane atrybuty rozrywki i życia codziennego – dom publiczny, karty do gry, gorzałka i coraz powszechniejsza broń palna. Na swój sposób urozmaicą one i tak już barwne,  nie zawsze spokojne, życie bocheńskich mieszczan i szlachty „złotego wieku”.
 


 


4 sierpnia, godz. 17.30
 

Druhny i druhowie,

gawęda 4. Drużyny Wędrowniczej „Olimp” im. Jana Bytnara.
 

Z dziejów harcerstwa bocheńskiego...


Wędrownicy z 4. DW „Olimp” serdecznie zapraszają na spotkanie przypominające sylwetki niezwykłych ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu charakterów młodych bochnian. Nie zabraknie harcerskiej atmosfery – kilka piosenek i gawęd zabierze nas w tamte dni.
 


 


11 sierpnia, godz. 17.30
 

Anna Pastucha

„Polonia apud Italos…”

Ślady włoskiej inspiracji i działalności w Bochni i Małopolsce.
 

 
Jest ich, jak się okazuje, całkiem sporo. Po pierwsze to żupnicy krakowscy pochodzenia włoskiego w wiekach XIV i XV – Paulinus Cavallo, Peterlinus i Antoni z Florencji. Od nazwy rodzinnej miejscowości ostatniego pochodziła nazwa szybu, który zbudował w 1428 r. – Florencki, Florencja, Floris. Dla odmiany we włoskiej Padwie studiował wtedy sławny później medyk, Jakub Zeglar z Bochni. Stosunkami polsko-włoskimi zajmował się szczególnie prof. Jan Ptaśnik,  absolwent gimnazjum w Bochni, zaś historykiem starożytnego Rzymu był prof. Ludwik Piotrowicz, kolejny wielki wychowanek tej szkoły. Artyści pochodzenia włoskiego działali na zamku w Wiśniczu a także w Bochni. W tym kontekście wymienia się Macieja Trapolę i Jana Marię Padovano. Wiele frapujących fragmentów z artystycznych podróży do Italii odnajdziemy w pamiętnikach malarza Marcina Samlickiego. Podobnie jak oglądając jego pejzaże powstałe pod włoskim niebem.
 


 


18 sierpnia, godz. 17.30
 

Jan Flasza

„Posiadam  na składzie, w wielkim wyborze, po najtańszych cenach!”

O handlu w Bochni ostatnich dwóch stuleci.
 


Czy dzisiejsza organizacja handlu, wszędobylska i natrętna  reklama są wyłącznie wynalazkami naszej niespokojnej epoki, czy też tylko kolejną, choć rozbudowaną do monstrualnych rozmiarów odsłoną w wielkim i szczególnym teatrze, jakim jest handel z transakcjami kupna i sprzedaży? Dziś dawne reklamy pociągają nas staroświecką urodą języka, który po latach stracił drapieżność a nabrał wdzięku. Trudno jeszcze powiedzieć, czym będzie kiedyś dzisiejszy język reklamy i marketingu?  A także, co zajmie miejsce galerii i centrów handlowych, tak jak one zajęły miejsce sklepów, sklepików, składów, „handli korzennych i bławatnych”? Czy przypadkiem nie jest to kolejne wcielenie dawnej, osławionej formuły handlowej: „szwarc, mydło i powidło” tyle, że w nieporównywalnej wcześniej skali?
 


 


25 sierpnia, godz. 17.30
 

Grażyna Potępa

Bocheńskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1963.
 


Losy dzieci i młodzieży poza granicami Polski stanowią istotny fragment jej dziejów  w latach II wojny światowej i pierwszych latach powojennych. Małoletni, na równi z dorosłymi, podlegali represjom ze strony obu okupantów, a w przypadku represji ze strony ZSRR także dużym migracjom, obejmującym najdalsze kraje pozaeuropejskie. Podczas spotkania opowiemy o najmłodszych bocheńskich więźniach sowieckich łagrów, tułactwie i ewakuacji  części z nich z terenu Związku Radzieckiego. Osierocone, zagubione, rozproszone po świecie, po zakończeniu wojny nie zawsze miały gdzie wracać. Ich domy pozostały na terenach zajętych przez państwo sowieckie.

 

ZAPRASZAMY
 

 

 

 


 

Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni

zaprasza uprzejmie do zwiedzania wystawy

poświęconej dwóchsetletnim dziejom dawnego Gimnazjum

i kontynuującemu jego tradycje Liceum Ogólnokształcącemu

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

pod tytułem:


Więcej niż szkoła...

 

Na fotografii obok: gmach gimnazjum zbudowany w 1886 roku. W głębi dawny budynek klasztorny bernardynów, w którym szkoła funkcjonowała od 1817 r. do czasu zbudowania nowego obiektu. Fot. Władysław Gargul, pocz. XX w. Zbiory Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.Galeria „Strych Muzealny” - Rynek 20
Doprawdy niezwykła to szkoła, o wybitnie kulturotwórczym oddziaływaniu, miejsce formowania postaw patriotycznych wielu pokoleń gimnazjalistów i licealistów. Z drugiej strony zakład wychowawczy, jak wiele innych, kształcący od dwóch wieków rzesze absolwentów pracujących ofiarnie w rozmaitych dziedzinach życia i wykonujących sumiennie i uczciwie swoje obowiązki. Muzeum bocheńskie posiada w swoich zbiorach unikatowe pamiątki, dokumenty, stare fotografie i wybrane dzieła sztuki, które obrazują nie tylko bogate dzieje szkoły, lecz zarazem pozwalają zobaczyć jej szczególne znaczenie w dziejach oświaty polskiej i miasta. Natomiast niezwykłe przedmioty z nią związane, pochodzące ze zbiorów Marka
Sosenki, wprowadzają w klimat dawnej, szkolnej rzeczywistości.

 

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXV

 

 

 

 

 

Laurka dla profesora gimnazjum w Bochni, Edwarda Kozłowskiego, wykonana z okazji jego imienin przez Władysława Skoczylasa - ucznia klasy VIII, późniejszego wybitnego grafika,  18 marca 1901,  tusz, akwarela, 58 x 87 cm, wł. Muzeum w Bochni. Fot. Bogdan Mrówka.
Choć rok 2017 przynosi w naszym lokalnym kalendarzu historycznym kilka istotnych rocznic, najważniejszą wydaje się 200-lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Jest to szkoła wielce zasłużona w zakresie edukacji i wychowania patriotycznego. Środowisko gimnazjum (a później liceum) poprzez swoją atmosferę i system wartości dawało uczniom nie tylko wiedzę, ale też formowało światłego człowieka, obywatela i patriotę. Szkoła ta wywarła znaczny wpływ na rozwój miejscowego życia umysłowego, a także na wzmocnienie lokalnej tradycji. Jakaż mnogość ludzi, zdarzeń, wspomnień, sentymentalnych refleksji… Ileż pięknych przykładów na to, iż młodzieńcze ideały mogą być realizowane z powodzeniem w dorosłym życiu…
_____________


Nieco w cieniu pozostawać będzie 70-lecie działalności Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, szkoły, która jest prawdziwym fenomenem wśród szkół artystycznych: choć utworzona na głębokiej prowincji w szarej, powojennej rzeczywistości, poziomem i oryginalnością nauczania przyciągała młodych adeptów sztuki z bardzo odległych miejsc. Obie instytucje, zarówno gimnazjum, jak i „Plastyk”, łączą postacie Stanisława Fischera – nauczyciela gimnazjum bocheńskiego i założyciela wiśnickiego liceum, Waleriana Kasprzyka – wieloletniego nauczyciela i, przez pewien czas, dyrektora w Wiśniczu oraz innych pedagogów.
_____________


W XXXV edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych znalazł szersze odbicie zwłaszcza pierwszy z wymienionych jubileuszy, bowiem dla kolejnego zarezerwowaliśmy nieco inną formułę w kalendarzu tegorocznych wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2017

Kultura na najwyższym poziomie
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

 

czytaj całość »
 

 

 


 

 

 

Najpiękniejszy na bocheńskim Rynku
Muzeum im. Stanisława Fischera. Renowacja – nowe przestrzenie sztuki

 

 

 Renowacja budynku Muzeum im. St. Fischera w Bochni

MRPO.03.02.01-12-351/10

Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego

Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Fundusze europejskie dla Małopolski

 

 

 

 

 

 

 

Renowacja
Pod względem architektonicznym jest to najpiękniejszy budynek na bocheńskim Rynku. Zwłaszcza teraz, gdy w wyniku przeprowadzonego remontu odzyskał dawny blask. Obok kopalni soli i bazyliki św. Mikołaja należy do najcenniejszych zabytków Bochni – jest wpisany do rejestru pod numerem A-2/ Małopolska.
Zadanie pod nazwą: „Renowacja budynku Muzeum im. St. Fischera w Bochni MRPO.03.02.01-12-351/10 Działanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013” zrealizowała w okresie od 13 marca 2013 do 10 lipca 2014 r. firma Budownictwo i Nieruchomości Broszkiewicz Przemysław z Bochni.

czytaj całość »
 

 

 


 

NOWY PORTAL - Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

 

Oddajemy w Państwa ręce portal www.kultura.malopolska.pl prezentujący zbiory siedmiu instytucji kultury z regionu Małopolski. Stworzenie tego portalu było głównym celem projektu "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski". Za nami ogromna praca związana z digitalizacją kilkudziesięciu obiektów muzealnych – od rzeźb po drewniane chaty.


Na portalu www.kultura.malopolska.pl obejrzycie Państwo 125,5 tysięcy obiektów muzealnych (w tym 54 tysiące zdgitalizowanych w ramach projektu) z siedmiu partnerskich instytucji:

- Muzeum Narodowe w Krakowie - lider projektu
- Muzeum Okręgowym w Tarnowie,
- Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
- Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
- Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
- Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
- Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy GórnejMamy nadzieję, że portal ułatwi Państwu dostęp do zbiorów muzealnych. Dodatkowe pytania związane ze zbiorami naszych instytucji prosimy kierować na adres: kontakt@kultura.malopolska.pl. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Chętnie poznamy opinie.

 

 

 

Więcej na temat projektu:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


DANE ADRESOWE
GODZINY OTWARCIA

Muzeum w Bochni

im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20, 32-700 Bochnia
tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85
email: kontakt@muzeum.bochnia.pl

wt-pt w godz od 10.00 - 16.00
so-nd w godz od 10.00 - 14.00
Niedziela - WSTĘP WOLNY
poniedziałki nieczynne dla zwiedzających!!!
 Copyright © 2008 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Administrator
All rights reserved. Site design by Projektowanie Stron Internetowych