Muzeum w Bochni - Architektura
  Wybierz język: 
polskiangielskiniemieckisłowacki
 Szukaj   : 
Logowanie>>
Mapa strony >>


    Entliczek, pentliczek, malowany koniczek,

                                    czyli zabawki na strychu…

   Wystawa czynna:

                           od 1 czerwca do 30 września 2018 roku.

 
lalki.jpg


Architektura

 


 

KOŚCIÓŁ FARNY W BOCHNI

KOŚCIÓŁ W ŁAPCZYCY

KOŚCIÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ

KOŚCIÓŁ W CHEŁMIE

KOŚCIÓŁ W NOWYM WIŚNICZU

KOŚCIÓŁ W STARYM WIŚNICZU

ZAMEK W WIŚNICZU


 

 

 

 

KOŚCIÓŁ FARNY W BOCHNI
Stanisław Fischer, Ulica Biała w Bochni, 1941 (na drugim planie koścół wraz z dzwonnicą).
Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, a wzniesiony został w miejscu pierwotnego sprzed 1253 roku. Budowla gotycka, po pożarze odbudowana została już w stylu barokowym z zachowaniem gotyckiej fasady zachodniej. Kościół przyjął więc formę gotycko-barokową, jest murowany, trójnawowy, halowy, bez wieżowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Wnętrze nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami. Zachodni szczyt w stylu gotyckim, pochodzący z początku XV wieku, jest rozczłonkowany blendami w czterech strefach zamkniętymi łukami w kształcie “oślich grzbietów”. Fasada podparta przyporami, między którymi umieszczony został gotycki, ostrołukowy portal kamienny. Pozostałe, boczne portale kamienne są barokowe, obudowane bocznymi neogotyckimi kruchtami. We wnętrzu można zobaczyć polichromie z XVI, XIX oraz XX wieku, między innymi Jana Matejki i Wacława Taranczewskiego. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVII i XIX wieku. Na dachu widnieje wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona neogotyckim hełmem. Zabytkowa dzwonnica przy kościele, wolnostojąca, pochodząca z 1609 roku, zbudowana przez cieślę  Andrzeja Palicza, barokowa, drewniana, konstrukcji słupowej, szalowana, z nadwieszoną izbicą, nakryta dachem namiotowym – dach i fartuch pobite gontem – w szalowaniu użyte deski z resztkami polichromii z XVIII wieku – spłonęła w 1987 roku, została jednak odbudowana z wykorzystaniem zachowanych elementów konstrukcji.

<Powrót >
 
KOŚCIÓŁ W ŁAPCZYCY
Walerian Kasprzyk, Kościół w Łapczycy widok od strony wschodniej.
Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP pochodzący z 1340 roku, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego, gotycki, murowany z ciosów kamiennych, z nowszymi, ceglanymi przybudówkami (kruchta i kaplica). Pierwotnie był dwunawowy, z filarem pośrodku i sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Dziś jest jednonawowy, o sklepieniach pozornych. Budowla posiada cztery ostrołukowe portale kamienne. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVII, XVIII, XIX i początku XX wieku. Na dachu wieżyczka na sygnaturkę. Dzwonnica przy kościele, drewniana, wolnostojąca z przełomu XVII i XVIII wieku.
<Powrót >]

  
KOŚCIÓŁ W LIPNICY MUROWANEJ
Marcin Samlicki - Kościół w Lipnicy Murowanej
Kościół pod wezwaniem świętego Leonarda zbudowany w latach 1500-1502, usytuowany jest po wschodniej stronie miasta, na terenie cmentarza. Gotycki, drewniany, konstrukcji zrębowej, częściowo pobity gontem a częsciowo szalowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Wnętrze nakryte stropami płaskimi, w nawie z zaskrzynieniami. W południowym wejściu do nawy znajduje się gotycki portal ciesielski o wykroju trójliścia. Wokół korpusu kościoła umieszczone są soboty na drewnianych słupach nakryte gontowym daszkiem. Wnętrze zdobią polichromie ścienne z XVI  i XVIII wieku. Wyposażenie stanowiły, między innymi dwa tryptyki z drugiej ćwierci XV wieku i początku XVI (dziś kopie). Przy kościele znajduje się cmentarz założony w XVI wieku.

 <Powrót >

 KOŚCIÓŁ W CHEŁMIE

Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z lat 1735-1749, barokowy, murowany, jednonawowy, z nie wyodrębnionym prezbiterium o zaokrąglonych narożnikach. Wnętrze rozczłonkowane zdwojonymi pilastrami, nakryte stropem murowanym. Na dachu wieżyczka na sygnaturkę. W wejściu do dawnej zakrystii umieszczony jest portal kamienny z pierwszej połowy XVIII wieku. Wyposażenie wnętrza pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Dzwonnica przy kościele, wolno stojąca, z połowy XVIII wieku, barokowa, murowana, kwadratowa, z sienią przejazdową w przyziemiu, nakryta barokowym hełmem.

 <Powrót >

 KOŚCIÓŁ W NOWYM WIŚNICZU

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP wybudowany około 1620 roku według projektu Macieja Trapoli, fundacji Stanisława Lubomirskiego. Rozbudowany został w pierwszej połowie XVIII wieku. Wczesnobarokowy, murowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, wokół którego biegnie obejście z zakrystią, z fasadą z dwiema pozornymi wieżami. Ściany zewnętrzne oszkarpowane, przy ścianie tęczowej szkarpy w kształcie esownic. W wejściu głównym ozdobny kamienny portal. Na obejściu, od wschodniej strony portal kamienny z płaskorzeźbą. Ściany wewnątrz rozczłonkowane pilastrami. Wyposażenie wnętrza z XVII-XIX wieku. Interesujący chór organowy, połączony z konfesjonałami, o oryginalnych zakończeniach podtrzymujących konsoli. Przy kościele plebania z pierwszej połowy XVII wieku wzniesiona według projektu M. Trapoli oraz ogrodzenie powstałe w tym samym czasie.
<Powrót >
 


 

 

KOŚCIÓŁ W STARYM WIŚNICZU
Tomasz Łosik, Panorama Wiśnicza, 1892
Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha wzniesiony w 1520 roku, fundowany przez Piotra Kmitę. Gotycko-renesansowy, murowany z kamienia łamanego, otynkowany, jednonawowy, z nie wyodrębnionym prezbiterium i kwadratową wieżą zachodnią, nakrytą ostrosłupowym hełmem. Po bokach nawy dwie symetrycznie przystawione przybudówki o charakterze transeptu, z kaplicami w przyziemiu i emporami na poziomie piętra. Ściany zewnętrzne oszkarpowane. W wejściach cztery kamienne portale. Wnętrze nakryte sklepieniami sieciowo-żebrowymi z XVI wieku. Wyposażenie z XVI-XIX wieku. Na placu kościelnym zachowany pęknięty dzwon gotycki z 1545 roku.
<Powrót >

  
ZAMEK W WIŚNICZU

Zamek z XIV wieku, rozbudowany w XV (najstarsza wzmianka o Castrum de Wisnicze z 1419 roku, własność Mikołaja Kmity) i dwukrotnie w XVI wieku i przekształcony w rezydencję renesansową, między innymi przez Piotra Kmitę (1477-1553), marszałka wielkiego koronnego i wojewodę krakowskiego, a przy tym wielkiego mecenasa sztuki, a następnie w latach 1615-1637 przez Stanisława Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, rozbudowany we wczesnobarokową rezydencje typu palazzo in fortezza według planów Macieja Trapoli. Około 1700 roku na zlecenie Józefa Lubomirskiego Tylman van Gamerenen zwany Gamerskim przekształcił niektóre wnętrza pałacu w duchu rozwiniętego baroku oraz wybudował galerię widokową na poziomie trzeciej kondygnacji skrzydła południowo-zachodniego, rozpiętą pomiędzy dwiema narożnymi basztami. W 1831 roku zamek został poważnie zniszczony przez pożar, opuszczony przez mieszkańców i odtąd zaczął popadać w ruinę. Ostatecznie odbudowany dumnie góruje nad Wiśniczem.

<Powrót >

 

 


DANE ADRESOWE
GODZINY OTWARCIA

Muzeum w Bochni

im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20, 32-700 Bochnia
tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85
email: kontakt@muzeum.bochnia.pl

wt-pt w godz od 10.00 - 16.00
so-nd w godz od 10.00 - 14.00
Niedziela - WSTĘP WOLNY
poniedziałki nieczynne dla zwiedzających!!!
 Copyright © 2008 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Administrator
All rights reserved. Site design by Projektowanie Stron Internetowych