Muzeum w Bochni - Thursday meetings
  Choose language: 
polskiangielskiniemieckisłowacki
 Search   : 
User Login>>
Site map >>


nie ma jeszcze tlumaczenia...

    Entliczek, pentliczek, malowany koniczek,

                                    czyli zabawki na strychu…

   Wystawa czynna:

                           od 1 czerwca do 30 września 2018 roku.

 
lalki.jpg


CzSM - 2018 -- Edycja XXXVI 05.01.2017.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXVI

 

 

 

 

 

Muzeum w Bochni . wnetrze
Rok 2018 przynosi kilka znaczących rocznic historycznych, co skłania, aby niektórym wydarzeniom sprzed lat oraz ich rozmaitym aspektom i implikacjom poświęcić nieco więcej uwagi. W tegorocznym programie Czwartkowych Spotkań Muzealnych na czoło niewątpliwie wybija się problematyka związana z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie możemy jednak zapomnieć o innych ważnych wydarzeniach z przeszłości, jak choćby o dokonanej 765 lat temu lokacji miasta Bochnia w następstwie odkrycia na tym terenie soli kamiennej. Podobnie jak o 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego Żupom Krakowskim, czyli kopalniom w Bochni i Wieliczce ordynacji żupnej. Rocznic związanych z dziejami bocheńskiego solnictwa jest zresztą w 2018 roku więcej. A to przecież sól zdeterminowała powstanie miasta, określiła w znacznym stopniu jego rozwój przestrzenny i wywarła ogromny wpływ na dzieje. Jesteśmy przekonani, iż dobrze jest te kwestie zobaczyć w szerszym kontekście europejskim, jak i zarazem takim, na jaki nie zwracamy w codziennym pędzie większej uwagi. Jest to chociażby geologia bocheńskiego złoża solnego – wprawdzie kiedyś zasobnego, lecz zarazem specyficznego, kapryśnego, przez co uciążliwego w eksploatacji.
_____________


Na koniec jeszcze coś pro domo sua. Otóż cykl Czwartkowych Spotkań Muzealnych wchodzi w 36. rok swojego istnienia. O długotrwałości tej cenionej formy edukacyjnej decyduje w dużej mierze nasza publiczność, a więc Państwo. To Wasze zainteresowania i obecność w muzeum nadają sens jej kontynuacji. Spotkania budują, miesiąc po miesiącu, rok po roku, świadomość bogatej, a często mało lub w ogóle nieznanej, przeszłości Bochni i regionu a także przyczyniają się do wzmacniania przy tym poczucia więzi i tożsamości mieszkańców. Ukazują zarazem te niezmiernie ważne sprawy w szerszej, niż lokalna, perspektywie.
_____________

 

 

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2018
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

 

Read more...
 
Thursday's Meetings 03.09.2008.
Since 1983, the Museum carries out an educational program called Thursday's Meetings Museum, which includes lectures on the humanities broadly understood. Thanks to increased, not only in Bochnia environment, knowledge of the history of this interesting region, its characteristics and phenomena of contemporary culture, having its source in the past. Meetings permanently etched into the cultural life of Bochnia still enjoying success in the local environment. Show how large is still a circle of people who appreciate living word and the exchange of ideas. In the prestigious Museum Event of the Year "Sybilla 2000" was awarded third prize in a promotional program, educational and educational.
Read more...
 
CzSM - 2017 -- Edycja XXXV 05.01.2017.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXV

 

 

 

 

Laurka dla profesora gimnazjum w Bochni, Edwarda Kozłowskiego, wykonana z okazji jego imienin przez Władysława Skoczylasa - ucznia klasy VIII, późniejszego wybitnego grafika,  18 marca 1901,  tusz, akwarela, 58 x 87 cm, wł. Muzeum w Bochni. Fot. Bogdan Mrówka.
Choć rok 2017 przynosi w naszym lokalnym kalendarzu historycznym kilka istotnych rocznic, najważniejszą wydaje się 200-lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Jest to szkoła wielce zasłużona w zakresie edukacji i wychowania patriotycznego. Środowisko gimnazjum (a później liceum) poprzez swoją atmosferę i system wartości dawało uczniom nie tylko wiedzę, ale też formowało światłego człowieka, obywatela i patriotę. Szkoła ta wywarła znaczny wpływ na rozwój miejscowego życia umysłowego, a także na wzmocnienie lokalnej tradycji. Jakaż mnogość ludzi, zdarzeń, wspomnień, sentymentalnych refleksji… Ileż pięknych przykładów na to, iż młodzieńcze ideały mogą być realizowane z powodzeniem w dorosłym życiu…
_____________


Nieco w cieniu pozostawać będzie 70-lecie działalności Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, szkoły, która jest prawdziwym fenomenem wśród szkół artystycznych: choć utworzona na głębokiej prowincji w szarej, powojennej rzeczywistości, poziomem i oryginalnością nauczania przyciągała młodych adeptów sztuki z bardzo odległych miejsc. Obie instytucje, zarówno gimnazjum, jak i „Plastyk”, łączą postacie Stanisława Fischera – nauczyciela gimnazjum bocheńskiego i założyciela wiśnickiego liceum, Waleriana Kasprzyka – wieloletniego nauczyciela i, przez pewien czas, dyrektora w Wiśniczu oraz innych pedagogów.
_____________


W XXXV edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych znalazł szersze odbicie zwłaszcza pierwszy z wymienionych jubileuszy, bowiem dla kolejnego zarezerwowaliśmy nieco inną formułę w kalendarzu tegorocznych wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2017

Kultura na najwyższym poziomie
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

 

Read more...
 
CzSM - 2016 -- Edycja XXXIV 15.01.2016.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXIV

 

 

 

 

Stanisław Fabijański (1865-1947), Widok na zamek w Wiśniczu, 1890, akwarela, własność: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
W tegorocznym programie muzealnych „czwartków” pragniemy zwrócić uwagę Państwa na dwa zjawiska, które zrewolucjonizowały, nie tylko na naszym terenie, życie człowieka w ubiegłym i obecnym stuleciu: elektryczność i samochód. Będzietakże okazja do refleksji na temat kulturowych powikłań w dziejach Europy, związanych z odwiecznymi migracjami, a zarazem z coraz częściej przebłyskującą u współczesnego człowieka potrzebą kulturowego oparcia się na tradycji lokalnej.
Spośród wielu lokalnych rocznic przypadających w 2016 roku zwraca uwagę jubileusz lokacji miejskiej Nowego Wiśnicza, miasta położonego wprawdzie blisko Bochni, lecz w swej istocie odrębnego z uwagi na jego prywatny kiedyś charakter. Mija też 70. Rocznica wydarzeń pod Łapanowem, które na naszym terenie stanowią swoistą egzemplifikację tego, co w powojennej rzeczywistości określano eufemizmem„utrwalanie władzy ludowej”.
Kolejny, proponowany przez nas temat, otwierający cykl tegorocznych Muzealnych Spotkań, dotyczy translokacji. Translokacja zabytków architektury to zagadnienie, które w powiecie bocheńskim w ostatnich dziesięcioleciach przybrało kilka spektakularnych rozwiązań. Dziś wprawdzie pamiętamy jeszcze, że drewniany kościół z Rozdziela stał uprzednio w Królówce, ale już na przykład świadomość, że inny drewniany kościół św. Joachima z Krzyżanowic był wcześniej w Bochni bernardyńską świątynią, jest raczej niewielka. Zniknął z naszego krajobrazu dwór w Rdzawie, choć został pieczołowicie odtworzony w Sądeckim Parku Etnograficznym. Następna drewniana świątynia z ziemi bocheńskiej, kościół św. Wawrzyńca z Cerekwi, czeka tam wciąż na lepsze czasy. Związany ściśle z początkami kapłaństwa Karola Wojtyły kościół z Niegowici stoi od 1973 roku w podchrzanowskim Mętkowie. Jeszcze częściej przenoszone były mniejsze obiekty – spichrze, chałupy i budynki gospodarskie. Skazane w swoim naturalnym dotąd otoczeniu na zniszczenie, stanowią dziś sporą atrakcję skansenów i ciekawy materiał badawczy.
Serdecznie zapraszamy! .

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2016

 

Read more...
 
CzSM - 2015 -- Edycja XXXIII 02.01.2015.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXIII

 

 

 

 

Oddział kawalerii podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej w dniu 7 października 1934 roku.
Wrzesień 1939 z wojną prowadzoną na dwa fronty, mord w Katyniu 1940 i zajęcie kolejnych ziem polskich przez wojska sowieckie w latach 1944-1945 – to daty w naszych dziejach najnowszych, które spowodowały eksterminację korpusu oficerskiego II Rzeczypospolitej i w ogóle znacznej części inteligencji. Zarazem po zakończeniu wojny nastąpiło poważne okaleczenie terytorium przedwojennego państwa na wschodzie i stworzenie zupełnie nowej sytuacji przy granicach zachodnich. W rezultacie międzynarodowych postanowień Polacy zostali skazani na poważne translokacje wielkich grup ludności i rządy samozwańczej władzy zaprowadzane pod obcą kuratelą. Osłabiło to poważnie, lecz nigdy do końca nie zniszczyło, etos Drugiej Rzeczypospolitej, dzięki któremu z powodzeniem odbudowano państwo po długiej nocy zaborów. Jego siła brała się między innymi stąd, że odwoływano się do chlubnych momentów - udanych zmagań z Moskwą od początku XVI wieku z walnym zwycięstwem pod Orszą na czele, zaś w siedemnastym stuleciu spektakularnych sukcesów w starciach ze Szwedami pod Kircholmem i Turcją pod Chocimiem i Wiedniem, gdy z wielką mocą zajaśniał talent wojenny króla Jana III Sobieskiego. Tym między innymi aspektom naszych dziejów, budującym i wzmacniającym narodową tożsamość, poświęcimy szczególną uwagę w kontekście przeszłości regionu także w roku 2015.
Omnia principia parva sunt – wszelkie początki są skromne. Tak z pewnością było w styczniu 1983 roku, kiedy rozpoczęliśmy cykl pod nazwą Czwartkowe Spotkania Muzealne. Doświadczenia lat kolejnych, w szczególności ostatnich, wskazują jednak że wciąż cieszą się żywym zainteresowaniem publiczności, które, w przypadku tematyki o charakterze lokalnym, rośnie.
Serdecznie zapraszamy! .

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2015

 

Read more...
 


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 1 - 9 of 37


nie ma jeszcze tlumaczenia...
DANE ADRESOWE
GODZINY OTWARCIA

Muzeum w Bochni

im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20, 32-700 Bochnia
tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85
email: kontakt@muzeum.bochnia.pl

wt-pt w godz od 10.00 - 16.00
so-nd w godz od 10.00 - 14.00
Niedziela - WSTĘP WOLNY
poniedziałki nieczynne dla zwiedzających!!!
 Copyright © 2008 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Administrator
All rights reserved. Site design by Projektowanie Stron Internetowych