Choose language: 
polskiangielskiniemieckisłowacki
 Search   : 
User Login>>
Site map >>


nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

   ZAPRASZAMY

      Galeria Strych Muzealny -

    Wystawa Młodej Plastyki Bocheńskiej

                       wystawa czynna do 4 lutego 2018 roku

 
wmpb.jpg


CzSM - 2017 -- Edycja XXXV 05.01.2017.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXV

 

 

 

 

Laurka dla profesora gimnazjum w Bochni, Edwarda Kozłowskiego, wykonana z okazji jego imienin przez Władysława Skoczylasa - ucznia klasy VIII, późniejszego wybitnego grafika,  18 marca 1901,  tusz, akwarela, 58 x 87 cm, wł. Muzeum w Bochni. Fot. Bogdan Mrówka.
Choć rok 2017 przynosi w naszym lokalnym kalendarzu historycznym kilka istotnych rocznic, najważniejszą wydaje się 200-lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Jest to szkoła wielce zasłużona w zakresie edukacji i wychowania patriotycznego. Środowisko gimnazjum (a później liceum) poprzez swoją atmosferę i system wartości dawało uczniom nie tylko wiedzę, ale też formowało światłego człowieka, obywatela i patriotę. Szkoła ta wywarła znaczny wpływ na rozwój miejscowego życia umysłowego, a także na wzmocnienie lokalnej tradycji. Jakaż mnogość ludzi, zdarzeń, wspomnień, sentymentalnych refleksji… Ileż pięknych przykładów na to, iż młodzieńcze ideały mogą być realizowane z powodzeniem w dorosłym życiu…
_____________


Nieco w cieniu pozostawać będzie 70-lecie działalności Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, szkoły, która jest prawdziwym fenomenem wśród szkół artystycznych: choć utworzona na głębokiej prowincji w szarej, powojennej rzeczywistości, poziomem i oryginalnością nauczania przyciągała młodych adeptów sztuki z bardzo odległych miejsc. Obie instytucje, zarówno gimnazjum, jak i „Plastyk”, łączą postacie Stanisława Fischera – nauczyciela gimnazjum bocheńskiego i założyciela wiśnickiego liceum, Waleriana Kasprzyka – wieloletniego nauczyciela i, przez pewien czas, dyrektora w Wiśniczu oraz innych pedagogów.
_____________


W XXXV edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych znalazł szersze odbicie zwłaszcza pierwszy z wymienionych jubileuszy, bowiem dla kolejnego zarezerwowaliśmy nieco inną formułę w kalendarzu tegorocznych wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2017

Kultura na najwyższym poziomie
Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

 

Read more...
 
Thursday's Meetings 03.09.2008.
Since 1983, the Museum carries out an educational program called Thursday's Meetings Museum, which includes lectures on the humanities broadly understood. Thanks to increased, not only in Bochnia environment, knowledge of the history of this interesting region, its characteristics and phenomena of contemporary culture, having its source in the past. Meetings permanently etched into the cultural life of Bochnia still enjoying success in the local environment. Show how large is still a circle of people who appreciate living word and the exchange of ideas. In the prestigious Museum Event of the Year "Sybilla 2000" was awarded third prize in a promotional program, educational and educational.
Read more...
 
CzSM - 2016 -- Edycja XXXIV 15.01.2016.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXIV

 

 

 

 

Stanisław Fabijański (1865-1947), Widok na zamek w Wiśniczu, 1890, akwarela, własność: Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
W tegorocznym programie muzealnych „czwartków” pragniemy zwrócić uwagę Państwa na dwa zjawiska, które zrewolucjonizowały, nie tylko na naszym terenie, życie człowieka w ubiegłym i obecnym stuleciu: elektryczność i samochód. Będzietakże okazja do refleksji na temat kulturowych powikłań w dziejach Europy, związanych z odwiecznymi migracjami, a zarazem z coraz częściej przebłyskującą u współczesnego człowieka potrzebą kulturowego oparcia się na tradycji lokalnej.
Spośród wielu lokalnych rocznic przypadających w 2016 roku zwraca uwagę jubileusz lokacji miejskiej Nowego Wiśnicza, miasta położonego wprawdzie blisko Bochni, lecz w swej istocie odrębnego z uwagi na jego prywatny kiedyś charakter. Mija też 70. Rocznica wydarzeń pod Łapanowem, które na naszym terenie stanowią swoistą egzemplifikację tego, co w powojennej rzeczywistości określano eufemizmem„utrwalanie władzy ludowej”.
Kolejny, proponowany przez nas temat, otwierający cykl tegorocznych Muzealnych Spotkań, dotyczy translokacji. Translokacja zabytków architektury to zagadnienie, które w powiecie bocheńskim w ostatnich dziesięcioleciach przybrało kilka spektakularnych rozwiązań. Dziś wprawdzie pamiętamy jeszcze, że drewniany kościół z Rozdziela stał uprzednio w Królówce, ale już na przykład świadomość, że inny drewniany kościół św. Joachima z Krzyżanowic był wcześniej w Bochni bernardyńską świątynią, jest raczej niewielka. Zniknął z naszego krajobrazu dwór w Rdzawie, choć został pieczołowicie odtworzony w Sądeckim Parku Etnograficznym. Następna drewniana świątynia z ziemi bocheńskiej, kościół św. Wawrzyńca z Cerekwi, czeka tam wciąż na lepsze czasy. Związany ściśle z początkami kapłaństwa Karola Wojtyły kościół z Niegowici stoi od 1973 roku w podchrzanowskim Mętkowie. Jeszcze częściej przenoszone były mniejsze obiekty – spichrze, chałupy i budynki gospodarskie. Skazane w swoim naturalnym dotąd otoczeniu na zniszczenie, stanowią dziś sporą atrakcję skansenów i ciekawy materiał badawczy.
Serdecznie zapraszamy! .

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2016

 

Read more...
 
CzSM - 2015 -- Edycja XXXIII 02.01.2015.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXIII

 

 

 

 

Oddział kawalerii podczas koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej w dniu 7 października 1934 roku.
Wrzesień 1939 z wojną prowadzoną na dwa fronty, mord w Katyniu 1940 i zajęcie kolejnych ziem polskich przez wojska sowieckie w latach 1944-1945 – to daty w naszych dziejach najnowszych, które spowodowały eksterminację korpusu oficerskiego II Rzeczypospolitej i w ogóle znacznej części inteligencji. Zarazem po zakończeniu wojny nastąpiło poważne okaleczenie terytorium przedwojennego państwa na wschodzie i stworzenie zupełnie nowej sytuacji przy granicach zachodnich. W rezultacie międzynarodowych postanowień Polacy zostali skazani na poważne translokacje wielkich grup ludności i rządy samozwańczej władzy zaprowadzane pod obcą kuratelą. Osłabiło to poważnie, lecz nigdy do końca nie zniszczyło, etos Drugiej Rzeczypospolitej, dzięki któremu z powodzeniem odbudowano państwo po długiej nocy zaborów. Jego siła brała się między innymi stąd, że odwoływano się do chlubnych momentów - udanych zmagań z Moskwą od początku XVI wieku z walnym zwycięstwem pod Orszą na czele, zaś w siedemnastym stuleciu spektakularnych sukcesów w starciach ze Szwedami pod Kircholmem i Turcją pod Chocimiem i Wiedniem, gdy z wielką mocą zajaśniał talent wojenny króla Jana III Sobieskiego. Tym między innymi aspektom naszych dziejów, budującym i wzmacniającym narodową tożsamość, poświęcimy szczególną uwagę w kontekście przeszłości regionu także w roku 2015.
Omnia principia parva sunt – wszelkie początki są skromne. Tak z pewnością było w styczniu 1983 roku, kiedy rozpoczęliśmy cykl pod nazwą Czwartkowe Spotkania Muzealne. Doświadczenia lat kolejnych, w szczególności ostatnich, wskazują jednak że wciąż cieszą się żywym zainteresowaniem publiczności, które, w przypadku tematyki o charakterze lokalnym, rośnie.
Serdecznie zapraszamy! .

 

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych 2015

 

Read more...
 
CzSM - 2014 -- Edycja XXXII 03.01.2014.
nie ma jeszcze tlumaczenia...

 

 


 

 

 

 

EDYCJA XXXII

 

 

 

Rok ważnych rocznic.Ludwik Stasiak (1858-1924), Starejsi cechu, olej/płótno. Zbiory Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Fot. Bogdan Mrówka.
Rok 2014 jest rokiem wielu ważnych rocznic historycznych. Przypada w nim setna rocznica wybuchu I wojny światowej, która gruntownie zmieniła mapę kontynentu, i po której zakończeniu odzyskaliśmy upragnioną niepodległość. Siedemdziesiąt pięć lat upływa od dramatycznego września 1939 roku, gdy Europa pozostawiła Polskę na pastwę agresywnych sąsiadów, hitlerowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji, którzy odtworzyli XVIII-wieczny precedens rozbioru terytorium Rzeczypospolitej. Pięć lat później Polacy wykrwawiali się pod Monte Cassino i w Powstaniu Warszawskim.
Równie ważne są rocznice lokalne. Sprzed lat sześćset pięćdziesięciu pochodzi dokument z najstarszą zachowaną pieczęcią miejską Bochni, na której znalazły się trzy narzędzia górnicze (kilof, młot i łopata zwana gracą) oraz napis: „Sigillum civitatis de Bochna”. W 1524 roku, 490 lat temu, król Zygmunt I Stary zezwolił wójtowi bocheńskiemu, Mikołajowi Cikowskiemu, na założenie poza murami miejskimi „extentorio seu ramy pro distendendo panno”, czyli ramy sukienniczej dla rozpinania, naciągania, czesania, strzyżenia i prasowania folowanych sukien, co świadczy także o tradycjach sukienniczych naszego miasta. Sprzed 450 lat pochodzi zapiska określająca czwartek dniem cotygodniowych targów. W roku 1754 rozpoczęto prace przy wykonaniu zaprojektowanej przez Jana Gotfryda Borlacha podłużni zwanej pierwotnie „Piec Długi”, a później „August”. Dziś jest to najbardziej znany fragment trasy turystycznej w kopalni, wpisanej niedawno na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Obchodzić będziemy również 90. rocznicę śmierci Ludwika Stasiaka – malarza, ucznia Jana Matejki, zarazem ilustratora, literata i wydawcy, szczególnie zasłużonego dla rozwoju bocheńskiego środowiska plastycznego. Osiemdziesiąt lat mija od koronacji obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej, którego kult wpisał się trwale w lokalne życie religijne. 75 lat temu rozegrała się przerażająca tragedia pod Uzbornią.
Rocznice, bardziej czy mniej „okrągłe”, są nie tylko po to, aby je przypominać, jako ciekawe obrazy przeszłości, lecz także, aby czerpać z nich naukę, niezależnie od tego, czy są chwalebne i wzniosłe, czy też dramatyczne i trudne.

 

 

 

 

Program Spotkań Czwartkowych

 

Read more...
 


<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Results 1 - 9 of 36


nie ma jeszcze tlumaczenia...
DANE ADRESOWE
GODZINY OTWARCIA

Muzeum w Bochni

im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20, 32-700 Bochnia
tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85
email: kontakt@muzeum.bochnia.pl

wt-pt w godz od 10.00 - 16.00
so-nd w godz od 10.00 - 14.00
Niedziela - WSTĘP WOLNY
poniedziałki nieczynne dla zwiedzających!!!
 Copyright © 2008 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Administrator
All rights reserved. Site design by Projektowanie Stron Internetowych