Muzeum w Bochni - Levocza
  Wybierz język: 
polskiangielskiniemieckisłowacki
 Szukaj   : 
Logowanie>>
Mapa strony >>


    Entliczek, pentliczek, malowany koniczek,

                                    czyli zabawki na strychu…

   Wystawa czynna:

                           od 1 czerwca do 30 września 2018 roku.

 
lalki.jpg


Levocza 29.08.2008.

Herb Levoczy

Lewocza, stolica Spisza, jest położona 22 kilometry od Kieżmarku, od którego dzielą ją Levockie Vrchy (800 - 1200 m n.p.m); Ihla (1281 m n.p.m); Javorina (1225 m n.p.m), oraz 25 km na wschód od Popradu. Miasto usytuowane jest na łagodnym wzniesieniu i otoczone średniowiecznym murami, które zachowały się w znacznych fragmentach. Pierwsza wzmianka źródłowa o Lewoczy pochodzi z 1269 r., gdy król węgierski Bela IV darował ją prepozytowi spiskiemu. Intensywny rozwój miasta, począwszy od połowy XIII w., związany był z osadnictwem saskim.

W dokumencie króla Stefana V z 1271 r. Lewocza występuje już jako centrum prowincji Sasów spiskich otrzymując przywileje wolnego miasta królewskiego. W 1317 r. król węgierski Karol Robert nadał Lewoczy prawo składu, zapewniające jej ogromne dochody. Potęga gospodarcza Lewoczy miała także źródło w rozwoju rzemiosła (w XV i XVI w. działało tam ponad 40 cechów rzemieślniczych!) W XVIII i XIX w. znaczenie Lewoczy uległo znacznemu osłabieniu. Zwłaszcza, odkąd zbudowano linię kolejową Koszyce - Bogumin, która ominęła miasto. Lewocza - potężne kiedyś miasto średniowieczne, decydujące o losach znacznego regionu, stała się w ten sposób prowincjonalnym miasteczkiem, zamieszkiwanym obecnie zaledwie przez 11 000 mieszkańców.Ze względu na liczbę i rangę zabytków kultury Lewoczę uznano za jeden z kilkunastu miejskich rezerwatów zabytków na Słowacji. Jest przykładem niemal idealnego miasta średniowiecznego, w którym na każdym kroku odnaleźć można Fragmenty średniowecznych obwarowań miastaślady tej epoki, na przykład liczne XV i XVI-wieczne domy mieszczańskie przy rynku i sąsiednich ulicach, ponadto dość znaczne fragmenty murów obronnych z wiodącą do miasta od strony wschodniej Bramą Koszycką. Rynek (Námestie Majstra Pavla) jest przykładem mistrzostwa średniowiecznych mistrzów planowania przestrzennego i miernictwa.

Najcenniejszym zabytkiem Lewoczy jest kościół św. Jakuba - narodowa pamiątka kultury z przełomu XIV i XV w. Wnętrze kościoła św. JakubaPrzebudowany w latach 1480 - 1490 oraz 1530 - 1550. W XIX w. do bryły kościoła dobudowano wysoką, neogotycką wieżę. Jego ozdobą i magnesem przyciągającym turystów jest ołtarz główny, wykonany w latach 1505 - 1517 przez Mistrza Pawła z Lewoczy, ucznia Wita Stwosza. Ma 18,6 m wysokości i uchodzi za najwyższy gotycki ołtarz drewniany na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała, rzeźbiona scena Ostatniej Wieczerzy w predelli. Ponadto wystrój świątyni tworzy kilka cennych, bocznych ołtarzy gotyckich z najciekawszymi: św. Anny i św. Janów, ponadto rzeźby z ołtarza Narodzenia Pańskiego i z ołtarza św. Mikołaja, cenne epitafia, renesansowe intarsjowane ławy, gotyckie, kamienne pastoforium, czternastowieczne malowidła ścienne.

Ratusz lewocki należy niewątpliwie do najpiękniejszych tego typu budowli w Europie Środkowej. Wzniesiony w końcu XV w., przebudowany po pożarach w 1550 i 1615 r.W pierwszej połowie XVII w. wzniesiono charakterystyczne, renesansowe Ratusz w Levoczyarkady. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie w latach 1893 - 1895. Na piętrze znajduje się stała ekspozycja Muzeum Spiskiego prezentująca w pięknych wnętrzach frapującą historię miasta i cenne zabytki cechowe. Nieopodal ratusza stoi kuta z żelaza klatka hańby, ustawiona około 1600 r. przez protestantów, by służyć jako pręgierz dla występnych niewiast. Oprócz wspomnianych budowli na rynku lewockim znajduje się także neoklasycystyczny kościół protestancki wzniesiony na początku XIX w. Przy wschodniej pierzei rynku stoi odznaczający się wyjątkowo piękną attyką dom patrycjuszowskiej rodziny rodziny Thurzonów, która wzbogaciła się na handlu miedzią. Obecnie mieści się w tym domu archiwum z cennymi zbiorami. W Lewoczy mieszkała inna zamożna rodzina - Fajglowie, z której wywodził się Jan Fajgel - twórca szybu solnego Campi, który zbudował w Bochni w latach 1556 - 1568. Cennym zabytkiem Lewoczy jest, usytuowany obok Bramy Koszyckiej, kościół minorytów pod wezwaniem św. Ducha ze wspaniałym barokowym wnętrzem - zbudowany w 1747 r. Na Górze Mariańskiej, wznoszącej się od północy na Lewoczą, Muzeum w Levoczyznajduje się znane sanktuarium maryjne (obiektem kultu jest późnogotycka rzeźba Marii Panny z końca XV w.) Do niej pielgrzymują w pierwszą sobotę lipca setki tysięcy wiernych, często z odległych zakątków Słowacji. Przy neogotyckiej bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowanej w latach 1903 - 1914, znajduje się ołtarz związany z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Lewoczy w 1995 r.

Muzeum mieści się w jednym z najznakomitszych domów mieszczańskich przy rynku. Pierwszym znanym jego właścicielem był Ján Horváth, prepozyt spiski z pierwszej połowy XVI w. Potem budynek był siedzibą liceum ewangelickiego i gimnazjum. W 1893 r. otwarto w nim muzeum. Prezentowana jest tam ekspozycja Artystyczna kultura na Spiszu, obrazująca rozwój sztuki regionu od Dom Mistrza Pawłagotyku, poprzez renesans i barok do XIX w.

Trzecim obiektem Muzeum Spiskiego, oprócz ratusza i wspomnianego wyżej obiektu, jest jednopiętrowy budynek przy wschodniej pierzei rynku, uważany przez historyków za dom Mistrza Pawła z Lewoczy. O Mistrzu Pawle, z uwagi na niedostatek dokumentów źródłowych wiemy niewiele. Urodził się przypuszczalnie około 1460 r., przez krótki czas zasiadał w radzie miejskiej, zmarł w roku 1537. W 1987 r. otwarto w domu, którego był właścicielem, ekspozycję poświęconą jego życiu i twórczości (kopie jego najwybitniejszych dzieł rzeźbiarskich, dokumentacja fotograficzna, materiały archiwalne).

Oprac. Jan Flasza

 

 

 

 

 


DANE ADRESOWE
GODZINY OTWARCIA

Muzeum w Bochni

im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20, 32-700 Bochnia
tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85
email: kontakt@muzeum.bochnia.pl

wt-pt w godz od 10.00 - 16.00
so-nd w godz od 10.00 - 14.00
Niedziela - WSTĘP WOLNY
poniedziałki nieczynne dla zwiedzających!!!
 Copyright © 2008 Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. Administrator
All rights reserved. Site design by Projektowanie Stron Internetowych