„Weekend z zabytkami powiatu bocheńskiego” – ekspozycja stała

Ważną część stałej ekspozycji historycznej, którą będziecie Państwo mogli m.in. zobaczyć odwiedzając nasze muzeum podczas „Weekendu z zabytkami powiatu bocheńskiego”, stanowią zabytki związane z historią kopalni soli. Do najcenniejszych należą stare plany salinarne. Wśród nich wyjątkowo cenny jest plan Carla Fleckhammera z 1777 roku (Carl J. Fleckhammer, Karte uber der ersten Etage – Plan horyzontalny miasta i plan pierwszego poziomu kopalni), rysowany piórkiem na papierze lekko podmalowany temperą, 36,7 x 165,7 cm. Widać na nim dziś nieistniejące już obiekty architektoniczne (publikujemy jego fragment). Dwa dziewiętnastowieczne plany pokazują kletę szybu Sutoris z 1. poł. XIX wieku, gdy nad szybem pracował kierat oraz przekrój kopalni bocheńskiej (z 1 poł. XIX w.) z labiryntem wyrobisk, dziś już w znacznej mierze niedostępnych.