Wirydarz Pełen Muzyki

Muzeum mieści się w zespole podominikańskim, którego częścią jest zamknięty dziedziniec – ów symboliczny Wirydarz. Prezentujemy w nim artystów wykonujących szczególny rodzaj muzyki – łagodnej i refleksyjnej. Na naszej estradzie od 1997 roku wystąpili:

– Grzegorz Kapcia i Przyjaciele
– Gniewko Ryncarz i Vox Dei
– Biesiada Okpiświatów
– Open Folk
– White Garden
– Grupa Furmana
– Orkiestra p.w. św. Mikołaja
– Tomek Szwed & Full Service
– Syrbacy
– Jak Wolność to Wolność
– Federacja
– Carrantuohill
– Wolna Grupa Bukowina
– Anna Treter