Wprowadzenie do świata Łemków

Naszym kolejnym gościem w Muzealnej Akademii Historycznej będziedr hab. Andrzej A. Zięba, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, który wygłosi wykład pt. 

Wprowadzenie do świata Łemków

w piątek, 5 lipca 2019 roku o godzinie 17.30

W 1988 roku w Honolulu odbywała się konwencja amerykańskich slawistów. Egzotyczny klimat, piękne hotele i wielonarodowa społeczność uczonych, a wśród niej grupa panelowa, która dyskutowała o Łemkach – niewielkiej wspólnocie kulturowej niegdyś żyjącej bez rozgłosu, zasobów majątkowych lub politycznych, w ubogich, górskich wioskach, odizolowanych od świata, wspólnocie dziś pozbawionej swego terytorium macierzystego i rozproszonej. Jak to się stało, że świat nauki (a także dodać trzeba: polityki) zainteresował się Łemkami, jak dowiedział się o tym, że istnieją, dla jakich okoliczności uznał ich kulturę i dzieje za istotne, ważne, intrygujące? Dlaczego zorganizowano o nich już tyle konferencji, napisano tyle uczonych doktoratów i habilitacji, całą bibliotekę dzieł w najrozmaitszych językach? Odpowiedź wymaga uważnego wglądu w intymne wnętrze kultury karpackich Rusinów, Rusnaków, Łemków (różnie ten lud nazywano), poznania ich nieprostych, a chwilami dramatycznych dziejów. Ich świat jest bowiem niezwykle oryginalny i niepowtarzalny, odbija w sobie tajemnicze, przedwieczne zawikłania, posiada pamięć o meandrach historii, których oceny wciąż wzbudzają kontrowersje.

 

[Podpis do ilustracji]: Fotografia wykonana w ramach pomiarów antropologicznych, przeprowadzonych na Łemkowszczyźnie (w Komańczy i Hańczowej) w czasie okupacji niemieckiej przez pracowników Sekcji Rasowej Instytutu Niemieckich Prac na Wschodzie pod kierunkiem dr Elfride Fliethmann. Pochodzi z zasobów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.