Wydawnictwa

Bochnia. w poszukiwaniu skarbu miasta, 10,00 zł
Naziemne skarby kultury; 50 zł

Rocznik Bocheński

Tom I

nakład wyczerpany

Tom II

9,50 zł

Tom III

9,50 zł

Tom IV

nakład wyczerpany

Tom V

nakład wyczerpany

Tom VI

20,00 zł

Tom VII

25,00 zł

Tom VIII

30,00 zł