WYPOMINKI BOCHEŃSKIE 2020 – Wirtualny spacer po bocheńskim cmentarzu

Opracowanie: Jan Flasza, Iwona Zawidzka

Dzień Zaduszny bywa pluśny, 
Niebo płacze, ludzie płaczą, 
A ubogich chlebem raczą, 
Rozdając jałmużnę 
Za duszyczki różne.

Zapraszamy na szczególne wypominki, połączone z wirtualnym spacerem po bocheńskim cmentarzu. Wspominać będziemy osoby ważne dla naszego miasta. Ponieważ Internet operuje skrótem, nie zamieszczamy pełnych biografii. Zwracamy natomiast uwagę na fakty, które sprawiły, że o wymienianych osobach powinno się pamiętać. Wybór postaci jest oczywiście subiektywny, choć – mamy taką nadzieję – układa się w spójną opowieść o mieście i związanych z nim ludziach.

Nazwiska ułożone zostały w sposób umożliwiający samodzielny spacer również w terenie. Aby go ułatwić, przy każdym nazwisku podana została lokalizacja grobu.