Z Bochni w Świat…

Spotkania organizowane w ramach tego cyklu, zapoczątkowane w 1995 roku, przybliżają wybitne postaci życia naukowego, kulturalnego i społecznego, w rozmaity sposób związane  z Bochnią i regionem bocheńskim, m. in. poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, czas nauki szkolnej i działalność publiczną. Są to zarówno autoprezentacje tych osób, jak i biograficzne charakterystyki postaci nieżyjących, przedstawiane przez ich biografów w formie referatów i wykładów.

13 maja 2019 r. Spotkanie z wybitnym reżyserem Andrzejem Wajdą.

9 lutego 1995 – inauguracja cyklu. Spotkanie z ks. Włodzimierzem Tobołą, misjonarzem w Afryce, który przedstawił temat: Zambia – kraj, wierzenia, ludzie.

30 października 1997 – spotkanie z artystą ceramikiem i malarzem Stanisławem Tworzydłą, ofiarodawcą zabytków sztuki chińskiej

26 listopada 1998 – o profesorze Ludwiku Piotrowiczu, wybitnym historyku starożytności i absolwencie gimnazjum bocheńskiego, swoim Mistrzu mówili prof. dr hab. Józef Wolski i prof. dr hab. Aleksander Krawczuk.

16 marca 2000 – spotkanie poświęcone wychowankowi gimnazjum bocheńskiego, wybitnemu historykowi Kościoła, księdzu profesorowi Janowi Fijałkowi (1864 – 1936). 

Mówił o nim mgr Kazimierz Bańburski (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)

8 czerwca 2000 – spotkanie poświęcone wychowankowi gimnazjum bocheńskiego, znakomitemu historykowi mediewiście, prof. Romanowi Grodeckiemu (1889 – 1964). 

O swoim Mistrzu mówił prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie), który wygłosił wykład Profesor Roman Grodecki – uczony i obywatel.

16 listopada 2000 – spotkanie z Honorowym Obywatelem Miasta Bochni, Profesorem Jerzym Katlewiczem [w ramach uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa].

29 marca 2001 – spotkanie z Kazimierzem Pawełkiem, urodzonym w Bochni i tu uczęszczającym do Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego, obecnie redaktorem naczelnym „Kuriera Lubelskiego”.

13 czerwca 2002 – spotkanie z prof. dr hab. Krystyną M. Urbańską (Geobotanisches Institut ETH w Zürichu), która wygłosiła wykład Arizona – Kwitnąca pustynia.

21 listopada 2002 –  spotkanie z mgr Kazimierzem Bańburskim (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), „Iliada” po góralsku, czyli Grek z Baczkowa. Profesor Jan Czubek (1849 – 1932) – w 70. rocznicę śmierci.

15 maja 2003 – spotkanie z prof. dr hab. Władysławem Kupiszewskim (Uniwersytet Warszawski), wybitnym językoznawcą, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, który wspominał Bochnię oraz szkołę swej młodości.

4 września 2003 – spotkanie z prof. dr hab. Janem Pinowskim, ornitologiem, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Temat spotkania: Moje wyprawy ornitologiczne w okolice Bochni i dalej do Wenezueli, Peru, Kenii, Nowej Zelandii i innych krajów.

22 kwietnia 2004 – spotkanie z prof. dr hab. Antonim Siewińskim (Wrocław), absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Temat wystąpienia: Mój ojciec miał numer N 375-3127. 

24 czerwca 2004 – mgr Kazimierz Bańburski (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) wygłosił wykład Profesor Jan Ptaśnik – historyk kultury rodem z Mikluszowic.

28 października 2004 – spotkanie z Marianem Włosińskim, opiekunem Nikifora z Krynicy, jednym z bohaterów filmu Krzysztofa Krauze Mój Nikifor.

27 stycznia 2005 – wykład pt. Mieszkanka Bochni – Sługa Boża Marta Wiecka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przedstawiła s. Józefa Wątroba. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa ekspozycja.

1 kwietnia 2005 – artysta plastyk Stanisław Tworzydło (Warszawa). Temat: Światowa stolica porcelany. Na marginesie ostatniej podróży do Chin.

23 czerwca 2005 –  spotkanie z gen. bryg. Tadeuszem Cepakiem, prawnikiem, dyplomatą, uczestnikiem misji pokojowych ONZ oraz rokowań rozbrojeniowych w Wiedniu, prezesem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Temat spotkania: Misje pokojowe ONZ.

25 maja 2006 – Seweryn Aleksander Wisłocki wygłosił wykład pt. O Jędrzeju Cierniaku (1886 – 1942), wybitnym absolwencie gimnazjum bocheńskiego i twórcy nowoczesnego teatru ludowego w Polsce. 

25 stycznia 2007 – spotkanie z Józefem Adamskim, wybitnym działaczem niosącym pomoc Polakom na Wschodzie, prezesem Fundacji im. T. Goniewicza w Lublinie, redaktorem pisma „Echo Polesia”. 

12 kwietnia 2007 – spotkanie z Michałem Kortą podróżnikiem i fotografem nt. Gruzja i Azerbejdżan.

14 lutego 2008 – spotkanie z Ewą Piotrowską (Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie), która wygłosiła wykład wzbogacony obszerną prezentacją multimedialną pt. Stanisław Mucha. Zwyczajna opowieść o niezwykłym człowieku.

18 czerwca 2008 – mgr inż. Barbara Vecer (Wiedeń) wygłosiła wykład Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858-1937) geolog i badacz na dwóch kontynentach.

17 lipca 2008 – spotkanie z ks. Wiesławem Tworzydłą, misjonarzem w Peru, rodem z Królówki, który przedstawił tereny, na których prowadzi działalność misyjną.

16 kwietnia 2009 – mgr inż. Wanda Ginalska-Prokop (Kielce) wygłosiła wykład Profesor Kamila Skoczylas-Ciszewska. 

13 czerwca maja 2009 – spotkanie z wybitnym reżyserem Andrzejem Wajdą nt. Dlaczego ludzie tworzą muzea i chcą ocalić pamięć?

28 stycznia 2010 – prof. dr Jan Włodek  zaprezentował swoją książkę o ojcu pt. Jan Włodek. Legionista, dyplomata, uczony (Małe Wydawnictwo, Kraków 2009). 

15 kwietnia 2010 – w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, Barbara Woźniak (dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej) wygłosiła wykład Działalność dra Józefa Serugi jako kustosza zbiorów hr. Tarnowskich na zamku w Suchej Beskidzkiej.

21 września 2010 – Grzegorz Ostręga, dziennikarz, fotograf i podróżnik przedstawił relację ze swoich podroży po Azji w prezentacji multimedialnej pt. Birma. Ukryte serce Indochin.

10 marca 2011 – wykład Iwony Zawidzkiej, „Chciałbym, żeby Pan stał się dla nas odkrywcą czarnego lądu”. Michał Czyżewicz (1901 – 1961) i jego afrykańskie fascynacje.

21 czerwca 2012 – spotkanie z Pauliną Kozub, podróżniczką i fotografem, która opowiadała o swoich wędrówkach po Indiach. Tytuł spotkania: Hindi me kućh bolije  – czyli powiedz coś do mnie w hindi.

28 lutego 2013 – spotkanie z Wojciechem Salamonem, fotoreporterem pt. Z Bochni na Zakaukazie – Gruzja, Armenia, Azarbajdżan.

19 lutego 2015 – O działalności Zespołu Muzyki Dawnej Camerata Cracovia mówili jego twórcy i muzycy – Marta i Ireneusz Trybulcowie. Pokazano także telewizyjne filmy dokumentalne i fotografie z działalności zespołu. 

12 marca 2015 – Anetta Stachoń i Krzysztof Wojtaszczyk przedstawili w formie prezentacji swoją podróż po Peru, odbytą w 2014 roku. 

24 czerwca 2015 – spotkanie z Michałem Kortą, fotografem i podróżnikiem nt. Czy Bałkany są tylko wyobrażeniem? 

11 czerwca 2017 – gościem muzeum był Tomasz Janik, dyplomata, były konsul generalny RP w Łucku i Mińsku, absolwent  Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

25 czerwca 2017 – spotkanie z dr Anna Rudek-Śmiechowską, historykiem sztuki, autorką książki Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek, absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.