Z Bochni w Świat…

Spotkania w ramach tego cyklu, uczestniczą wybitne postaci życia naukowego i kulturalnego – związane z Bochnią oraz z regionem bocheńskim poprzez miejsce urodzenia, czas nauki szkolnej i działalność publiczną. Prezentowane są również sylwetki osób nieżyjących. Spotkania z tego cyklu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

Dotychczas ich bohaterami byli:

– prof. dr Roman Grodecki (1889 – 1964) – historyk mediewista, o którym jako o swoim

mistrzu mówił prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski (PAU w Krakowie),
– prof. Jerzy Katlewicz – wybitny dyrygent, Honorowy Obywatel

Królewsko-Górniczego Miasta Bochni,
– ks. prof. Jan Fijałek (1864 – 1936) – historyk Kościoła, o którym mówił Kazimierz Bańburski

(Muzeum Okręgowe w Tarnowie),
– Kazimierz Pawełek – redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego”,
– prof. dr hab. Krystyna M. Urbańska (Geobotanisches Institut ETH w Zürichu) – przyrodnik,
– prof. dr Jan Czubek (1849 – 1932) – filolog klasyczny, tłumacz i wydawca, o którym mówił

Kazimierz Bańburski (Muzeum Okręgowe w Tarnowie),
– prof. dr hab. Władysław Kupiszewski (Uniwersytet Warszawski) – językoznawca,
– prof. dr hab. Jan Pinowski (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – ornitolog,
– prof. dr hab. Antoni Siewiński (Akademia Rolnicza we Wrocławiu) – chemik,
– prof. dr Jan Paśnik (1876 – 1930) – historyk kultury, o którym mówił Kazimierz Bańburski

(Muzeum Okręgowe w Tarnowie),
– Marian Włosiński – malarz, fotograf i opiekun Nikifora, jeden z bohaterów filmu

Krzysztofa Krauze „Mój Nikifor”,
– bł. Marta Wiecka (1874 – 1904) ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo, o której mówiła siostra Józefa Wątroba,
– Stanisław Tworzydło (Warszawa) – artysta plastyk i ofiarodawca zbiorów

chińskich dlaMuzeum,
– gen. bryg. Tadeusz Cepak – prawnik, dyplomata, uczestnik misji pokojowych ONZ

oraz rokowań rozbrojeniowych w Wiedniu, prezes Warszawskiego Oddziału

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
– Jędrzej Cierniak (1886 – 1942) – twórca nowoczesnego teatru ludowego,

o którym mówił Seweryn Aleksander Wisłocki.
– Józef Adamski – działacz niosący pomoc Polakom na Wschodzie, prezes Fundacji

im. T. Goniewicza w Lublinie, redaktor pisma „Echo Polesia”.
– Michał Korta – podróżnik i fotografem.
– Piotr Zieliński – kustosz Galerii Sztuki „Wirydarz” w Lublinie.