Z dziejów fotografii bocheńskiej

Z dziejów fotografii bocheńskiej.

Janina Kęsek, Bochnia 1998.

Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych, t. VII

Janina Kęsek kreśli mało wcześniej znane dzieje fotografii bocheńskiej, poczynając od jej pionierów jak Władysław Nowicki, Józef Zacharski, Feliks Kulikowski, Bronisław Wyspiański, Józef Spičak. Szczególne miejsce zajmuje w dziejach fotografii bocheńskiej działalność rodziny Gargulów, zwłaszcza Władysława Gargula – nie tylko znakomitego fotografa, lecz
także autora ciekawych, nowatorskich rozwiązań technicznych w zakresie fotografii. Autorka nie zapomina o jego żonie Janinie, która po przeprowadzce męża do Wieliczki prowadziła z determinacją atelier w Bochni oraz ich synu, Kazimierzu Gargulu. Fragment opracowania
poświęciła malarce Klementynie Mien, która w 1934 roku otworzyła w Bochni zakład fotograficzny przy ul. Kazimierza Wielkiego. Przedstawia w końcu i tych, którzy działali na obrzeżach fotografii profesjonalnej, jak i fotografów z innych ośrodków – działających, bardziej lub mniej, okazjonalnie na terenie Bochni, np. Leona Majewskiego z Tarnowa i innych.

Cena 9.00 zł