Zabytki pod Patrią – Muzealia 2019

„Życie bez pamięci o przeszłości jest jak roślina więdnąca od korzeni. Miarą naszej wrażliwości niech będzie pamięć o przeszłości, o naszych przodkach, ich życiu, troskach i radościach – mówi pan Czesław Pączek, wyrażając w ten sposób ideę założenia w Żegocinie Izby Regionalnej. Wspólnie z panem Tadeuszem Olszewskim opowiedzą podczas tegorocznych Muzealiów o zbieraniu zabytków i ich udostępnianiu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. A to prawdziwy fenomen w powiecie bocheńskim, godny najwyższego uznania i zarazem bliższego poznania. Oczywiście spotkanie w muzeum bocheńskim ma być tylko dla Państwa zachętą do poznania żegocińskich zabytków na miejscu.

Izba powstała z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej w 2005 roku. Jej początki wiążą się z realizacją przez Gminę Żegocina projektu „Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej”, dofinansowanego przez Fundację „Partnerstwo dla środowiska”. Udało się wówczas zebrać, skatalogować i wyeksponować ponad 120 przedmiotów, pochodzących z darów mieszkańców gminy. Rozwój przerwała powódź w 2012 roku,  gdy po gwałtownych opadach deszczu doszło do zalania pomieszczeń Izby. Część eksponatów uległa zniszczeniu, kolejne wymagały, podobnie jak wszystkie pomieszczenia dezynfekcji, jeszcze inne renowacji. Dzięki unijnej dotacji zniszczenia usunięto i 15 czerwca 2013 roku Izba została otwarta ponownie. Obecnie posiada 400 zinwentaryzowanych i sfotografowanych eksponatów! Mieści się w pięciu pomieszczeniach przyziemia budynku żegocińskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki o łącznej powierzchni 140 metrów kw. Ekspozycji towarzyszą cenne inicjatywy edukacyjno-oświatowe.

W Żegocinie udało się stworzyć sprzyjającą atmosferę dla ochrony i udostępniania swojego najbliższego dziedzictwa kulturowego. Mówią o nim sprzęty i narzędzia gospodarskie, ubiory a także inne przedmioty związane z kulturą ludzi zamieszkujących południową część powiatu bocheńskiego. Są liczne świadectwa kultury duchowej – archiwalia i stare fotografie, obrazy święte i inne pamiątki religijne. W Żegocinie mają świadomość, iż wiele urządzeń i przedmiotów używanych jeszcze w XX wieku zostało, niestety, zniszczonych zębem czasu, lub jako nieprzydatne wyrzuconych w ogień. Los taki spotkał choćby drewniane narzędzia rolnicze, ślufanki, skrzynie wianowe na bieliznę i odzież, narzędzia stolarskie, stare obrazy o treści religijnej, żarna, kieraty itp. Na szczęcie niektóre udało się ocalić i co ważne otoczyć troskliwą opieką.