Zwyczajnie o niezwyczajnych

W niedzielę 31 marca o godzinie 14.00 zapraszamy na kolejny spacer tematyczny po Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej. Odwiedzimy tym razem groby ludzi niezwyczajnych, o zaskakujących biografiach i niezwykłych losach. Spotykamy się przy bramie głównej cmentarza od ul. Orackiej. Przypomnijmy, że będzie to już piętnasty spacer po bocheńskiej nekropolii. Cykl ten zainaugurowaliśmy jesienią 2017 roku w 230. rocznicę założenia cmentarza.

Spacery tematyczne po Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Orackiej, zrealizowane dotychczas:

5 listopada 2017
Groby nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni.
Prowadzenie spaceru: Jan Flasza

3 grudnia 2017
Groby górników i innych osób związanych z bocheńską żupą solną.
Prowadzenie spaceru: Jan Flasza

20 stycznia 2018
Groby bocheńskich uczestników powstania styczniowego.
Prowadzenie spaceru: Janina Kęsek

18 lutego 2018
„Krew na śniegu”, czyli groby ofiar Rabacji 1846 roku na Cmentarzu Komunalnym.
Prowadzenie spaceru: Jan Flasza

11 marca 2018
Groby osób związanych ze Stowarzyszeniem Sług Katolickich pod wezwaniem św. Zyty w Bochni.
Prowadzenie spaceru: Grażyna Potępa

15 kwietnia 2018
Groby komendantów bocheńskiego hufca z lat 1918–1939. W stulecie jego utworzenia.
Prowadzenie spaceru: druhny i druhowie z 4 Drużyny Wędrowniczej Olimp im. Jana
Bytnara z Hufca ZHP Bochnia

13 maja 2018
Ludzie kultury i nauki na bocheńskim cmentarzu komunalnym.
Prowadzenie spaceru: Jan Flasza, Grażyna Potępa, Iwona Zawidzka

17 czerwca 2018
W służbie publicznej – lokalni działacze samorządowi.
Prowadzenie spaceru: Jan Flasza

14 lipca 2018
„Sztuka jest we mnie jedynym celem, jedyną najwyższą namiętnością”. Groby artystów.
Prowadzenie spaceru: Agnieszka Truś-Bakalarz

26 sierpnia 2018
Groby osób w naszej codzienności niezbędnych: piekarza, szewca, krawca, fryzjera, cukiernika…
Prowadzenie spaceru: Małgorzata Kowalska-Kucharska

2 września 2018
Groby „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.
Prowadzenie spaceru: Iwona Zawidzka

14 października 2018
Bocheńscy uczestnicy Powstania Warszawskiego
Prowadzenie spaceru: Grażyna Potępa

18 listopada 2018
Ludzie Niepodległości
Prowadzenie spaceru: Ryszard Rybka

9 grudnia 2018
Historia pewnej kamienicy. Mieszkańcy „Brandtówki” pochowani na cmentarzu w Bochni.
Prowadzenie spaceru: Andrzej Całka